Hot Topic - G-SII: a new era of global insurance regulation

De Financial Stability Board (FSB) en de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) publiceerden op 18 juli 2013 een lijst van negen Systeemverzekeraars, ook wel Global Systemically Important Insurers (G-SII) genoemd. Meer dan een jaar lang is er overleg geweest over de vraag of verzekeraars als ‘systeem relevant’ moeten worden omschreven. En zo ja, wat hiervan de gevolgen zouden moeten zijn op hun beleidsmaatregelen. Dit blijft een controversieel onderwerp en daarmee ook een belangrijk aandachtsgebied voor verzekeraars.

In deze Hot Topic, 'G-SII: a new era of global insurance regulation' worden de beleidsmaatregelen die van toepassing zijn op de G-SII besproken en de evaluatiemethodiek die gehanteerd wordt door de IAIS. Wij vestigen onze aandacht op wat er nog komen gaat, omdat deze maatregelen slechts het startpunt van een lange reis lijken te zijn.

Er wordt verwacht dat er ook een 'E-SII' lijst komt. De meeste Nederlandse verzekeraars zullen niet op deze lijst voorkomen. Echter, ook voor hen zijn dit interessante ontwikkelingen. De DNB zal op haar beurt mogelijk extra maatregelen gaan introduceren. Denk bijvoorbeeld aan de herstelplannen die door de DNB zijn opgevraagd bij de grootste lokale systeemrelevante verzekeraars in Nederland.