Herwaardering

Sturen op cultuur en gedrag in de financiële sector

De toenemende roep om beter te luisteren naar de klant en zich opnieuw te richten op de kerntaak stelt financiële instellingen voor een majeure opdracht: een herwaardering van hun maatschappelijke bijdrage door een nieuwe definitie en invulling van hun bestaansrecht. Cultuur en gedrag vormen belangrijke sturingselementen om financiële instellingen in de gewenste richting te laten bewegen.

Het onderzoek verschaft o.a. inzicht in de vijf pijnpunten waarmee bestuurders en commissarissen in de financiële sector het meest blijken te worstelen.