Helderheid over de Transparantierichtlijn

Met ingang van 1 januari 2009 is de EU Transparantierichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Wft). De transparantierichtlijn stelt eisen aan de timing en inhoud van de jaarlijkse, de halfjaarlijkse en de tussentijdse financiële verslaggeving door beursgenoteerde ondernemingen. Het gaat daarbij zowel om de jaarrekening als het jaarverslag.

De publicatie is uitgebracht om beursgenoteerde ondernemingen te informeren over de reikwijdte en vereisten van deze wetgeving en geeft op compacte wijze een overzicht van de belangrijkste bepalingen, aangevuld met een aantal beschouwingen op de betekenis van die bepalingen.

Voor vragen over deze publicatie en de dienstverlening van PwC met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met Arjan Brouwer of Jos de Groot.

Contact

Arjan Brouwer
Partner
Tel: +31 (0)88 792 49 45
E-mailadres

Jos de Groot
Senior Director
Tel: +31 (0)88 792 52 38
E-mailadres

Volg ons