Governance review

Een bouwwerk voor toezichthouders in de (semi)publieke sector

Deze publicatie beschrijft concrete stappen die instellingen en organisaties moeten nemen voor het implementeren van een governancecode. Dit begint met het opstellen van een gemeenschappelijke visie van bestuurders en toezichthouders op governance. De laatste stap is het opstellen van een externe verantwoording waarin verslag wordt gedaan van de institutionele (wat heeft u geregeld en hoe), procedurele (hoe moet het werken) en relationele aspecten (hoe werkt het in de praktijk) van het governancemodel. In de bijlagen bij de brochure is ondermeer een voorbeeld van een verslag van de raad van toezicht over het interne toezicht terug te vinden. Daarin is ook een schematisch overzicht opgenomen van de implementatie van een governancecode.