Governance in nieuw perspectief

Code Tabaksblat vernieuwd

Click here for the English version.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (commissie-Frijns) heeft op 10 december de geactualiseerde code-Tabaksblat gepresenteerd.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke Code die uit december 2004 stamt, liggen op het gebied van bezoldiging van bestuurders, risicobeheersing, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de verantwoordelijkheid van aandeelhouders en de diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen.

De publicatie ‘Governance in nieuw perspectief*’ bevat toegankelijke overzichten per thema, waardoor snel de verschillen tussen de oorspronkelijke code-Tabaksblat en de nieuwe, geactualiseerde Code duidelijk worden. Deze publicatie heeft tot doel beursgenoteerde ondernemingen te informeren over wijzigingen in bestaande best practices en de nieuw geformuleerde best practices op het gebied van corporate governance. Voor de volgende onderwerpen is een overzicht beschikbaar:

  • bezoldiging bestuurders;
  • Risicobeheersing en risicoparagraaf;
  • interne audit functie;
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
  • de (algemene vergadering van) aandeelhouders;
  • overige onderwerpen.

U kunt de publicatie met daarin alle overzichten hier downloaden.

De aangepaste Code treedt in werking vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2009 nadat deze bij algemene maatregel van bestuur door de wetgever wordt aangewezen als nieuwe gedragscode in de zin van de wet.