Goed op weg naar 2014

Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

Het einde van het jaar komt in zicht. Daarom is nu de tijd om uw fiscale koers te bepalen voordat 2014 zijn intrede doet. In deze publicatie ‘Goed op weg naar 2014 - Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven’ hebben we de belangrijkste fiscale tips en aandachtspunten op een rij gezet. Zo kunt u nagaan of u vóór 1 januari 2014 actie moet ondernemen. Deze uitgave is geschikt voor (familie)bedrijven, de personen daarachter, particulieren en de financiële man of vrouw binnen een onderneming.

In deze tweede editie is geanticipeerd op de voorgestelde maatregelen uit het Belastingpakket 2014, dat op 19 november 2013 is aangenomen door de Tweede Kamer. De vorige editie van oktober 2013 was bijgewerkt tot en met de (proeve van) Tweede nota van wijzigingen.

The end of the year is fast approaching. Now is the time to determine your fiscal strategy for 2014. In this publication ‘Firmly on course for 2014 – Tax tips for private clients and (family) businesses’, PwC’s advisors outline the most important tax tips and points to note, so that you can check whether you need to take action before 1 January 2014. This is valuable information for the people in and behind (family) businesses, as well as private clients and the financial expert(s) within an organisation.

In this second edition we write in anticipation of the measures proposed in the 2014 Tax Package, which has been approved by the House of Representatives on 19 November 2013. The previous edition of October 2013 was updated up to and including the (draft of) second memorandum of amendments.