Wet Corporate Governance in werking getreden

Op 1 juli is de Wet corporate governance in werking getreden. Naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 leidt deze wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek.

In de flyer is te lezen welke wijzigingen er in de wet plaatsvinden.