Financiële sturing 2012

Onderzoek naar de externe verantwoording van woningcorporaties over hun financiële prestaties in 2012

De crisis duurde ook in 2012 nog voort en de sociale volkshuisvesting in Nederland had het lastig. De vastgelopen woningmarkt en het financieringsvacuüm, in combinatie met de aangekondigde verhuurdersheffing, zorgden ervoor dat corporaties zich schrap moesten zetten. De nieuwbouw van woningen werd op een laag pitje gezet en corporaties zochten naar mogelijkheden om de bedrijfskosten te beperken. Zij stuurden daarbij actief op het terugdringen van activiteiten en zo nodig het reduceren van het bijbehorende personeelsbestand. In het licht van de politieke wens om het takenpakket van de corporaties te beperken tot hun kerntaken, was dat niet zo vreemd. Ware het niet dat er nog geen breed gedragen visie bestond op de feitelijke omvang van de kerntaken.

Bekijk de belangrijkste bevindingen in deze infographic.

Financiële Sturing 2012 - Infographic

Download de printversie