Financial reporting in the oil and gas industry

International Financial Reporting Standards

IFRS is de basis voor bedrijfsrapportering voor de kapitaalmarkt voor een toenemend aantal landen over de wereld. Meer dan 100 landen gebruiken IFRS of zullen IFRS gaan gebruiken in de toekomst. De bedrijven die al rapporteren volgens IFRS hebben een uitdaging in het bijhouden van alle veranderingen in de regelgeving die worden doorgevoerd door de International Accounting Standars Boards (IASB).

Een van de grootste uitdagingen van de regels van de jaarverslaggeving is hoe ze te interpreteren en te implementeren in de context van een specifiek bedrijf of industrie. IFRS is gebaseerd op principes en schiet derhalve te kort in het geven van ondersteuning van rapportering bij verschillende industrieën. PwC behandelt praktijk voorbeelden van de toepassing van IFRS bij olie en gasbedrijven. Deze publicatie erkent de unieke problemen van olie en gasbedrijven en er zijn een aantal praktijk voorbeelden inbegrepen hoe bedrijven reageren op verschillende boekhoudkundige uitdagingen in de waardeketen.

Niet alleen de regelgeving (IFRSs) ontwikkelt zich continue, ook de operationele problemen van olie en gasbedrijven veranderen voortdurend. Denk daarbij aan de enorme vraag voor kapitaal en de risico’s die gepaard gaan met de coöperatieve verbanden in deze industrie.

We behandelen de belangrijkste ontwikkelingen in deze context met een aantal relevante praktijkvoorbeelden van rapportering van olie en gasbedrijven. De nieuwe regels van jaarverslaggeving van gemeenschappelijke regelingen, geconsolideerde jaarrekeningen en de toelichtingen van belangen in andere entiteiten zullen erg belangrijk zijn voor bedrijven in de olie en gas sector.

Het debat over de specifieke richtlijnen voor exploratie, evaluatie, ontwikkeling en productie van olie en gasbedrijven blijft voortduren. Deze publicatie is geen beschrijving van alle IFRSs die van toepassing zijn op olie en gasbedrijven maar richt zich voornamelijk op zaken die het meest van belang zijn voor bedrijven in deze sector.

De omgeving is continue aan het veranderen waardoor managers genoodzaakt zijn vergaand onderzoek te verrichten en advies te zoeken voordat er beslissingen kunnen worden genomen. For verdere informatie of ondersteuning, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw lokale kantoor of een van de industriespecialisten.