Family Business Survey 2012

Family Firm: a resilient model for the 21st century

De resultaten van de Family Business Survey 2012 laten zien dat een groot deel van het corporate bedrijfsleven kan leren van familiebedrijven. Daarnaast kunnen overheden meer doen om familiebedrijven te ondersteunen. Maar het is niet allemaal eenrichtingsverkeer. Wij denken ook dat familiebedrijven zelf meer zouden kunnen doen om meer controle te krijgen over het behalen van hun ambities, niet in het minst door samen te werken met overheden en aan te dringen op een meer constructief fiscaal beleid.

De resultaten laten tevens zien dat familiebedrijven robuust, krachtig en succesvol zijn. Ze zijn ambitieus, ondernemend, en leveren stabiele winsten, zelfs in de aanhoudend onzekere economische tijden.

Familiebedrijven leveren een substantiële maar ondergewaardeerde bijdrage aan de stabiliteit en groei van de economie. Wij zijn van mening dat overheden meer kunnen doen om gerichte steun te bieden, dit zou een significant verschil maken voor de betreffende bedrijven. Wij denken echter ook dat familiebedrijven zelf meer kunnen doen om hun positie te verstevigen. Ten eerste door het overnemen van een aantal professionele processen van hun beursgenoteerde concurrenten, maar ook door meer pro-actief te zijn in het vinden en borgen van de hulp die zij nodig hebben.

Download de publicatie voor meer informatie en resultaten.