Extra fiscaal rendement

Investeringsfaciliteiten 2014/2015

Ook in 2015 biedt de Nederlandse overheid fiscale faciliteiten aan het bedrijfsleven om ondernemerschap en innovatie te stimuleren. Veel regelingen zijn ten opzichte van vorig jaar slechts op onderdelen gewijzigd. In het addendum dat hoort bij de uitgave ‘Extra fiscaal rendement – investeringsfaciliteiten 2014’ bieden we u een beknopt overzicht van enkele wijzigingen.

Addendum 2015

Addendum 2015

Lees meer

Wilt u na het lezen van deze publicatie meer informatie over de toepassing van een of meer fiscale investeringsfaciliteiten? Of hebt u advies nodig over het verzorgen van een aanvraag? Neemt u dan contact op met uw PwC-adviseur. Die helpt u daarbij graag verder.

Investment facilities 2014/2015

The Dutch government will also be offering tax incentives to businesses in 2015 in order to encourage entrepreneurship and innovation. Many schemes have only seen minor aspects changed this year. We are using this addendum to the publication 'Additional tax benefits - Investment facilities 2014' to offer a brief overview of some of the changes.

Addendum 2015

Addendum 2015

Read more

If you would like more information about applying one or more of the tax allowances for investments in 2015, or if you need advice about submitting a request, please contact your PwC advisor. They will be pleased to help you.