Extra fiscaal rendement

Investeringsfaciliteiten 2014

In deze publicatie brengen we u op de hoogte van de fiscale faciliteiten die de Nederlandse overheid in 2014 aan het bedrijfsleven biedt om de economie te versterken en duurzamer te maken. Speerpunten van het fiscale beleid zijn dit jaar innovatie, onderwijs en investeringen.

De in deze publicatie opgenomen informatie helpt u om extra (fiscaal) rendement te behalen met uw investeringen. De faciliteiten zijn op hoofdlijnen beschreven waardoor u een goed overzicht krijgt van de belangrijke aandachtspunten. Ook zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar weergegeven, zodat u de huidige regelingen gemakkelijk kunt vergelijken met die in voorgaande jaren.

Wilt u na het lezen van deze publicatie meer informatie over de toepassing van een of meer fiscale investeringsfaciliteiten? Of hebt u advies nodig over het verzorgen van een aanvraag? Neemt u dan contact op met uw PwC-adviseur. Die helpt u daarbij graag verder.

Investment facilities 2014

In this publication we will bring you up to date with the tax facilities being offered to businesses by the Dutch government in 2014 to strengthen the economy and make it more sustainable. This year, the main focus areas of fiscal policy are innovation, education and investment.

The information we have included in this publication will help you to achieve additional tax benefits. The facilities are described in broad ouline, giving you a good overview of the key aspects. We have also described the key changes relative to last year, so that you can compare the current schemes with those of previous years more easily.

Having read this publication, would you like more infomation on the application of one or more tax investment facilities? Or do you need advice on filing a request? If so, please contact your PwC advisor, who would be happy to help you.