Evaluatiedocument voor het beoordelen van het functioneren van de externe accountant

De auditcommissie rapporteert jaarlijks aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. Ook dient de auditcommissie ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van de externe accountant uit te voeren en de algemene vergadering te informeren over de belangrijkste conclusies. Het Corporate Governance Centre van PwC heeft een document ontwikkeld dat dient als hulpmiddel voor het evalueren van de externe accountant. Tegelijkertijd kunnen de aangereikte criteria een rol spelen bij de selectie van een nieuwe externe accountant en aanknopingspunten bieden voor een betere communicatie tussen de auditcommissie en de externe accountant.

Download

Evaluatiedocument voor het beoordelen van het functioneren van de externe accountant

De auditcommissie rapporteert jaarlijks aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant.