Effectieve informatievoorziening

Praktijkdilemma’s en good practices voor bestuurders en interne toezichthouders in de publieke sector

Effectieve informatievoorziening is een van de belangrijkste voorwaarden voor effectief toezicht. Anders gezegd: falend toezicht begint vaak met falende informatievoorziening, zoals enkele affaires pijnlijk duidelijk hebben gemaakt. In deze brochure werken we tien dilemma’s rond informatieverstrekking en informatieverzameling uit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ‘toezicht vs. advies’: wordt de informatiebehoefte van de RvC/RvT vooral gekleurd door de rol van toezichthouder of door de rol van adviseur? Aan de hand van deze dilemma’s geven we adviezen voor het verbeteren van de informatievoorziening en waarschuwen we voor de valkuilen die effectieve informatievoorziening juist in de weg staan. De brochure is gebaseerd op gesprekken met bestuurders en toezichthouders van (semi-)publieke organisaties. De praktijkervaringen van hen zijn ook bruikbaar voor de private sector.