Een weloverwogen keuze voor een nieuwe verhouding tussen ziekenhuis en specialisten

U bent lid van de Raad van Toezicht. De integrale bekostiging wordt ingevoerd. De fiscale positie van vrij gevestigde specialisten verandert. Beide wijzigingen treden inwerking per 1 januari 2015. Dit betekent dat de verhouding tussen vrij gevestigd medisch specialist en ziekenhuis wijzigt. Wat betekent dit voor uw ziekenhuis?