Een goede beloning is publiek verantwoord

Verantwoording en verslaglegging van risico’s ten aanzien van belonen

Ondernemen en risico’s nemen gaan hand in hand. De risicobereidheid bepaalt voor een groot deel de specifieke ondernemingscultuur. De mate waarin een bedrijf risico’s onderneemt en adresseert, is essentiële informatie voor stakeholders en dus rapporteren bedrijven daarover. Dat zou ook moeten gelden voor de risico’s rond beloning. Wij hebben onderzoek gedaan naar de mate waarin Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen (AEX en AMX) verslag doen van hun beloningsrisico’s in hun jaarverslagen over 2010 en hoe deze gemanaged worden. Onze conclusie is dat de verslaggeving onder de maat is, zeker in vergelijking tot de jaarverslagen van grote Amerikaanse ondernemingen over het jaar 2009.

Download

Een goede beloning is publiek verantwoord

Verantwoording en verslaglegging van risico’s ten aanzien van belonen