De Raad in positie?

De informatiepositie van de gemeenteraad en de rol van de rekenkamer

De informatiepositie van de gemeenteraad is in driekwart of meer van de gevallen onvoldoende. Dit blijkt uit een onderzoek van PwC op basis van 341 gemeentelijke rekenkamerrapporten uit de afgelopen raadsperiode. De wettelijke informatieplicht is in de praktijk niet vanzelfsprekend en de gemeenteraad krijgt niet altijd de juiste, relevante of volledige informatie. Tegelijkertijd is de raad afwachtend en vraagt niet door.

In dit artikel wordt ingegaan op de informatiepositie van de raad, verklarende factoren voor het gebrek aan goede informatie en de rol van de rekenkamer(commissie).