De evaluatie

Zelfevaluatie voor commissarissen en andere interne toezichthouders

De Nederlandse corporate governance-code heeft als uitgangspunt dat de raad van commissarissen collectief verantwoordelijk is voor het eigen functioneren en schrijft zelfevaluatie voor als ‘best practice’. In deze brochure zet PwC uiteen hoe (zelf)evaluatie kan bijdragen aan het goed functioneren van de (raad van) commissarissen en op welke manier hierover verslag kan worden gedaan.
De publicatie legt niet het accent op vragenlijsten en checklists maar op het proces van zelfevaluatie, een proces van terugkijken, reflecteren, beoordelen en leren. Hoe effectief functioneert de raad als collectief? Hoe effectief gaan de leden met elkaar om? En zijn de processen van informatieverzameling, meningsvorming, besluitvorming en beïnvloeding effectief?.Daarbij is ook aandacht voor de beperkingen en valkuilen. ‘De evaluatie’ is gebaseerd op de huidige corporate governance-ontwikkelingen en onze eigen praktijkervaringen.