Closing & reporting Survey

An analysis of the current closing & reporting process

Juist in deze roerige tijden moet een organisatie kunnen varen op juiste, betrouwbare en tijdige informatievoorziening om daar waar nodig bij te sturen en te voldoen aan externe vereisten. De basis hiervoor wordt gelegd in het afsluitings- en rapportageproces.De drie belangrijkste aspecten van het afsluitings- en rapportageproces zijn kwaliteit, tijd en de kosten van het proces zelf. Door de meeste organisaties worden het verhogen van de betrouwbaarheid en volledigheid (kwaliteit) als belangrijkste speerpunten gezien, kostenbesparingen krijgen daarbij minder aandacht.

Dit blijkt uit de Closing & Reporting survey die door PwC in het afgelopen jaar is uitgevoerd. Het lijkt in deze tijden misschien vreemd dat kostenbesparing niet het belangrijkste speerpunt is, maar dat is het niet. Bij het substantieel verhogen van kwaliteit ontkom je niet aan rigoureuze veranderingen aan het proces, waarbij ook veelal de kosten worden verlaagd. Wilt u hier meer over weten, lees dan het gehele rapport.