Charging Forward

PwC's 2012 Electric Vehicle Survey

PwC Autofacts interviewde voor ‘Charging forward: Electric Vehicle Survey 2012’ in 34 landen meer dan 200 respondenten uit de auto-industrie en aanverwante sectoren over de toekomst van de elektrische auto. Deelnemers denken dat langetermijnkostenbesparingen voor de consument en een goede infrastructuur essentieel zullen zijn om de verkooptaantallen van elektrische voertuigen te doen stijgen. Ook is samenwerking tussen autofabrikanten essentieel om de ontwikkelingskosten te delen en schaalvoordelen te bereiken.