Capita Selecta Gezondheidszorg 2013

In deze Capita Selecta Gezondheidszorg vindt u volop informatie over de toekomstige veranderingen in de gezondheidszorg. Zorgbreed en vanuit een groot aantal invalshoeken. Met overzichten op hoofdlijnen en specials over relevante thema's. Centraal staan de kabinetsplannen, nieuwe regelgeving en financiële/fiscale aandachtspunten. Tevens komen sectoroverstijgende onderwerpen aan de orde als ook de verschillende sectoren.