Capita Selecta 2014

Ontwikkelingen PS

De Capita Selecta 2014 is weer verschenen. Trots zijn we op deze vernieuwde en verfrissende interactieve PDF versie die dit jaar ontwikkelingen in alle subsectoren binnen de publieke sector behandeld. Behalve dat dit document praktischer leest, linkt het u direct naar hetgeen u in geïnteresseerd bent. Tevens maakt deze digitale verschijningsvorm het voor ons mogelijk om sneller de PDF te actualiseren en zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In deze Capita Selecta gaan we in op het effect van megatrends op de publieke sector. Ook beschrijven we  de gevolgen van de WNT, fiscale ontwikkelingen en diverse relevante ontwikkelingen in de verschillende subsectoren binnen de publieke sector