Bridging the gap - Family business

Handing over the family business to the next generation

De overgang van de ene generatie naar de volgende kan grote gevolgen hebben voor een familiebedrijf. Als het familiebedrijf over gaat van de ' babyboomers ' naar de ' millennials ' zijn de risico’s dat er fouten worden gemaakt aanzienlijk.

De resultaten van nieuw onderzoek door PwC, waarbij we hebben gesproken met zo'n 200 ‘next generation’ familieleden in 21 landen, heeft geleid tot de publicatie van Bridging the gap: handing over the family business to the next generation. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar de kwestie van de opvolging: hoe zijn familiebedrijven van plan dit te organiseren, hoe ziet de volgende generatie dit, en welke uitdagingen komen gezinsleden tegen in de uitvoering van deze overgang?

Er blijken bij opvolging drie 'gaps' duidelijk naar voren te komen:

  • De generatiekloof tussen de huidige generatie en de generatie in de wacht;
  • De geloofwaardigheidskloof die de volgende generatie ervaart bij het zichzelf bewijzen binnen het familiebedrijf;
  • De communicatiekloof tussen ouders en kinderen die op iedere leeftijd kan ontstaan, zelfs in de meest succesvolle bedrijven.

De bedrijven die opvolging goed organiseren, plannen een aantal jaren vooruit – idealiter 5 tot 7 jaar van tevoren - in combinatie met open gesprekken die rollen, verantwoordelijkheden, en planning bespreekbaar maken.

Download

Bridging the gap

De overgang van de ene generatie naar de volgende kan grote gevolgen hebben voor een familiebedrijf.