Strategische vernieuwing helpt bouw uit dal

Bouw Performance-meting Top Bouwondernemingen in Nederland

Dit jaar presenteert PwC voor de 12e keer haar jaarlijkse Bouw Perfomance-meting. De financiële prestaties van 14 topondernemingen in de bouwsector zijn in huidig document opgenomen.

Voorafgaand aan de performance-meting schetsen wij zoals gebruikelijk de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en gang van zaken in de bouw. Dat ziet er allemaal niet best uit. Ondanks de zware economische tijden worden in het rapport ook lichtpunten, kansen en uitdagingen voor de sector uitgelicht.

Tenslotte worden de trends en ontwikkelingen bij overheden, corporaties, beleggers en projectontwikkelaars in kaart gebracht. Door toekomstgericht te zijn en de ondernemersmentaliteit te laten overheersen wordt de positie op de markt verstevigd en kan de bouwsector een centrale rol in de Nederlandse economie blijven vervullen.