Bepaal uw fiscale koers - Belastingpakket 2014

Het komt niet vaak voor dat een belastingplan van een kabinet zo aan verandering onderhevig is geweest als het Belastingpakket 2014. In deze geactualiseerde publicatie van ‘Bepaal uw fiscale koers – Belastingpakket 2014’ hebben de belastingadviseurs van PwC de belangrijkste (fiscale) maatregelen uit het belastingpakket voor u op een rij gezet. Daarnaast zijn ook latere fiscale wijzigingen opgenomen die formeel geen deel uit maken van het Belastingpakket 2014, maar daar wel mee samenhangen en voor u van belang kunnen zijn. De latere maatregelen hebben onder andere betrekking op de woningmarkt, de belastingtarieven in de inkomstenbelasting, een nadere concretisering van de stamrechtvrijstelling en een verdere vergroening van ons fiscale stelsel.

Deze publicatie is een update van onze op 17 september verschenen Prinsjesdagspecial en is nu bijgewerkt met de maatregelen die door de Eerste Kamer op dinsdag 17 december zijn aangenomen.