Banking Banana Skins 2014

In samenwerking met het Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) heeft PwC het Banking Banana Skins 2014 uitgevoerd. Het tweejaarlijkse onderzoek is gericht op senior executives in de bankenbranche. Centraal binnen dit onderzoek staat de vraag "Met welke risico's zien bankiers zich wereldwijd geconfronteerd in het huidige klimaat en hoe prioriteren zij deze risico's?"

Wereldwijd bestaat de top 3 van geïdentificeerde risico’s uit:

  1. Regulering
  2. Politieke inmenging
  3. Macro-economische risico’s

In Nederland ziet de top 3 er als volgt uit:

  1. Politieke inmenging
  2. Regulering
  3. Winstgevendheid

Banken zien wet- en regelgeving als grootste bedreiging voor herstel bancaire sector. Bankiers hebben wereldwijd ook zorgen over cybercrime en andere technologische risico's. Stonden deze in het vorige onderzoek in 2012 nog mondiaal op plek 18, in 2014 zijn cybercrime en technische verstoringen ‘gestegen’ naar de vierde plek. Bedreigingen die volgens de respondenten alleen maar groter kan worden. Met grote schade tot gevolg; in financiële zin en reputatieschade.

Banana Skins 2014 werd gehouden onder meer dan 650 bankiers in 59 landen wereldwijd. In Nederland hebben 21 vertegenwoordigers van de bancaire sector aan het onderzoek meegedaan. Voor meer informatie over dit rapport en de Nederlandse resultaten kunt u contact opnemen met Eugénie Krijnsen.

Bekijk de infographic Banking Banana Skins 2014
Bekijk de infographic Banking Banana Skins 2014