2013 State of the internal audit profession study

Reaching greater heights: are you prepared for the journey?

Voor de meeste organisaties is het inmiddels duidelijk geworden dat bewegelijkheid en complexiteit van de markt en wijzigingen in de politiek en wet- en regelgeving blijvende elementen zijn in het huidige ondernemingsklimaat. Deze onzekerheden bieden internal audit functies – nieuwe – kansen om op een zinvolle wijze bij te dragen aan het succes van de organisatie, zowel door het verlenen van assurance als advies.

Internal audit functies zullen hun prestaties wel aanzienlijk moeten verbeteren willen ze hun relevantie naar het bestuur van de organisatie blijven behouden. Dit vraagt om focus, de juiste competenties en strategische advisering.

Ruim 1.100 CAEs, meer dan 630 stakeholders, waaronder CEOs, voorzitters van audit committees en andere bestuursleden, alsmede senior finance en risico managers namen deel aan de SOTP survey in 2013. Daarmee vertegenwoordigden zij 18 verschillende sectoren in 60 landen. De deelnemers hebben hun mening gedeeld ten aanzien van de huidige kritieke risico’s die zij onderkennen, de rol die zij verwachten van internal audit en in het algemeen de prestaties van de internal audit functies in hun organisaties.