Publicaties

Bekijk deze pagina in: English

PwC Capital Markets Group

05/10/16

Wereldwijd was in het eerste halfjaar van 2016 een daling op het gebied van IPOs waarneembaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Desalniettemin bracht het tweede kwartaal wel een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal.

The Sustainable Development Goals

04/10/16

With the launch of the SDGs, business is explicitly called upon to make a contribution to the global sustainability agenda.

The power to perform: human capital 2020 and beyond

30/09/16

Financiële dienstverleners zitten in het centrum van een perfecte storm, te midden van kritische klanten, snelle FinTech startups die bestaande businessmodellen ontwrichten, continue druk van de financiële toezichthouders – en de druk van binnenuit om de kosten laag te houden, ‘agile’ te werken en het vertrouwen terug te winnen.

Shifting patterns

28/09/16

Net als de meeste andere bedrijfstakken, wordt de transport en logistiek (T&L) branche momenteel geconfronteerd met immense verandering. Deze verandering brengt zowel risico's en kansen. Nieuwe technologie, nieuwkomers op de markt, veranderende verwachtingen van de klant en nieuwe business modellen. Dit rapport gaat in op vier belangrijke gebieden van disruptie waar T&L bedrijven zich nu op moeten focussen en op een aantal mogelijke toekomstbeelden in de sector die verkend kunnen worden.

Beyond automated advice: How FinTech is shaping asset management

23/09/16

Alle deelnemers aan het onderzoek over de financiële sector beschouwden activa- en vermogensbeheer als de op twee na meest waarschijnlijke sector die zou ontwrichten. Vanuit een breder perspectief gezien zijn de sectoren customer banking en fund transfer & payments merkbare voorbeelden van hoe FinTechs met een nieuwe aanbod de financiële sector veranderen.

MiFIDII, Suitability & appropriateness, Practical guidelines for investment services

23/09/16

De afgelopen maanden is er veel gepubliceerd over MiFID II, het nieuwe regelkader voor beleggingsondernemingen. Tot voor kort ontbrak een publicatie waarin diep wordt ingegaan op de praktische consequenties van de nieuwe regelgeving. Ronald Janssen (Ortec Finance), Arthur Kilian (PwC) en Tom Loonen (VU) hebben nu een whitepaper gepubliceerd met richtlijnen waarmee in deze leemte wordt voorzien.

r&c worlds Express

21/09/16

De stijging van e-commerce verkopen en het streven naar kortere levertijden oefent veel druk uit op de gevestigde ketens voor bezorging. Onroerend goed is een belangrijk onderdeel van iedere waardeketen en heeft grote moeite met aanpassen. Wereldwijd zijn retailers en logistieke bedrijven op zoek naar verschillende strategieën en alternatieve type gebouwen, om 'last mile' en 'same day delivery' zowel efficiënt als kosten effectief te maken. Deze publicatie richt zich op een aantal van de huidige trends.

Successful Social Enterprises navigate the complexity of collaboration

20/09/16

Social Enterprises werken samen met veel partners. Strategie draait om het kiezen van co-creators en de onderwerpen voor samenwerking. Executie gaat over de participatiemechanismen om partners te betrekken in besluitvorming.

Werkkapitaalstudie 2016

13/09/16

Nederlandse en Belgische bedrijven zijn over het algemeen ‘cash’ efficiënt. Zij hebben een lager werkkapitaal(beslag) in vergelijking met bedrijven in de rest van de wereld. Desondanks blijkt uit het werkkapitaal onderzoek van PwC dat er voor bedrijven in Nederland en België nog mogelijkheden zijn om hun werkkapitaal situatie te verbeteren met ongeveer 20 miljard euro.

Familie en vermogen in bedrijf

11/09/16

Familievermogen is een kostbare zaak. Het zorgvuldig beheren en doorgeven ervan kent ontzettend veel facetten en is daarom complex.