Getting it right

24/09/15

There’s so much to get right on a big capital project – the right partner and contractor selection, the right governance and control frameworks, the right financing, the right handover and a whole lot more. And with the current volume of the project pipeline in the power and utilities sector forecast to rise as future investments come on stream, owners and contractors alike face increased pressure to deliver on time and on budget.

Onderwijs voor de toekomstige arbeidsmarkt

24/09/15

De arbeidsmarkt verandert in sneltreinvaart. Wat betekent dit voor wat kinderen nú moeten leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst?

Behavioural shifts in target audiences

23/09/15

Aangezien consumenten in de toekomst meer blijven uitgeven aan media, hebben we voor dit onderzoek bijna 2000 consumenten van vijf generaties ondervraagd hoe ze hun mediagebruik de komende 5 jaar zien.

Choosing your course

23/09/15

In de brochure zijn verschillende manieren beschreven waarop de scheepvaart- en offshore industrie wordt belast en zijn tonnagebelastingen en 'incentive systems' voor deze industrieën wereldwijd met elkaar vergeleken. Ook worden relevante belastingverdragen en landen met gunstige belasting regimes beschreven.

Insurance 2020 & beyond: Reaping the dividends of cyber resilience

22/09/15

Cyberverzekeringen is in potentie een enorme, maar nog niet volledig benutte kans voor verzekeraars en herverzekeraars. Terwijl de jaarlijkse premies op dit moment optellen tot $2.5 miljard, is onze verwachting dat dit bedrag aan het eind van het decennium op loopt tot $7.5 miljard.

Moving people with purpose

22/09/15

How can you make sure your global short term business visitors programme is fit for the future?

De succesfactoren van een sociale onderneming

18/09/15

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en Social Enterprise NL, heeft PwC een onderzoek uitgevoerd naar de de succesfactoren In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en Social Enterprise NL, heeft PwC een onderzoek uitgevoerd naar de de succesfactoren van sociale ondernemingen. In deze publicatie delen we het resultaat van dit onderzoek en beschrijven we naast de kansen ook de potentiële uitdagingen voor de onderneming bij het daadwerkelijk realiseren van de operating model transformaties.

R&C Trendwatch - Politics and e-commerce in emerging markets

18/09/15

Deze publicatie gaat in op drie manieren waarop de politiek van invloed is op de retail & consumersector.

Bridging the gap

17/09/15

‘Bridging the gap’ geeft inzicht in de werkkapitaal trends en ontwikkelingen in de verschillende regio's en sectoren.

The maze of digital advertising

16/09/15

De wereldwijde aanwezigheid van betaalbaar internet heeft voor een evolutie gezorgd in digital advertising.