Publicaties

Bekijk deze pagina in: English

r&c worlds Express

21/09/16

De stijging van e-commerce verkopen en het streven naar kortere levertijden oefent veel druk uit op de gevestigde ketens voor bezorging. Onroerend goed is een belangrijk onderdeel van iedere waardeketen en heeft grote moeite met aanpassen. Wereldwijd zijn retailers en logistieke bedrijven op zoek naar verschillende strategieën en alternatieve type gebouwen, om 'last mile' en 'same day delivery' zowel efficiënt als kosten effectief te maken. Deze publicatie richt zich op een aantal van de huidige trends.

Successful Social Enterprises navigate the complexity of collaboration

20/09/16

Social Enterprises werken samen met veel partners. Strategie draait om het kiezen van co-creators en de onderwerpen voor samenwerking. Executie gaat over de participatiemechanismen om partners te betrekken in besluitvorming.

Werkkapitaalstudie 2016

13/09/16

Nederlandse en Belgische bedrijven zijn over het algemeen ‘cash’ efficiënt. Zij hebben een lager werkkapitaal(beslag) in vergelijking met bedrijven in de rest van de wereld. Desondanks blijkt uit het werkkapitaal onderzoek van PwC dat er voor bedrijven in Nederland en België nog mogelijkheden zijn om hun werkkapitaal situatie te verbeteren met ongeveer 20 miljard euro.

Familie en vermogen in bedrijf

11/09/16

Familievermogen is een kostbare zaak. Het zorgvuldig beheren en doorgeven ervan kent ontzettend veel facetten en is daarom complex.

Global Economic Crime Survey 2016 - Financial Services Industry Insights

05/09/16

De aanpak van economische criminaliteit betekende meer uitgaven aan compliance. 53% van de respondenten gaf aan dat de uitgaven voor de bestrijding van economische criminaliteit toenam, maar deze extra uitgaven resulteren niet per definitief tot minder economische criminaliteit. Zo blijkt uit ons onderzoek.

Payments in the Wild Tech World

30/08/16

Het Market Research Center van PwC schat dat het aantal digitale transacties in de periode van 2013 – 2020 met 96% zal groeien. Dit aantal vertegenwoordigt meer dan een miljoen transacties die iedere minuut plaatsvindt. De nieuwkomers in de industrie, de FinTech spelers, verstoren de traditionele betalingen en vormen een ernstige bedreiging binnen het bedrijfsleven.

Verantwoord beleggen en investeren

22/08/16

Private-equityfirma’s zijn zich steeds meer bewust van het belang van verantwoord investeren. Tijd voor een nog gerichter sturing op duurzaamheid en een permanente dialoog met de samenleving over de meerwaarde van private equity voor mens, milieu en maatschappij.

The disruptive face of the Retail and Consumer Products sector in China and Hong Kong

19/08/16

De retail en consumer sector ervaart enorme veranderingen in China en Hong Kong.

The Wearable Life 2.0

19/08/16

Dit onderzoek kijkt naar de houding van de consument ten opzichte van draagbare technologie en bekijkt het gebruik van verschillende soorten wearables.

Chain Reaction: How blockchain technology might transform wholesale insurance

17/08/16

Onze nieuwste publicatie ‘Chain Reaction: How Blockchain Technology might transform wholesale insurance is gesponsord door PwC en uitgevoerd door Z/Yen en belicht de potentie van blockchain technologieën om de verzekeringssector te transformeren.