The changing performance management paradigm: evolution or revolution?

12/10/15

Dit rapport presenteert de resultaten van ons onderzoek naar de huidige performance management praktijk en de geplande veranderingen in Nederland. Onze bevindingen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten, de volgende vijf thema's, die uit het onderzoek naar boven kwamen en uit onze ervaringen met klanten die worstelen met performance management.

Implementing integrated reporting

09/10/15

PwC’s vijfstappenplan voor het implementeren van geïntegreerde verslaggeving. Deze handleiding is voor iedereen die een meer holistisch business management systeem of integrated reporting wil implementeren.

Helderheid over de Transparantierichtlijn

07/10/15

Met ingang van 1 januari 2009 is de EU Transparantierichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Wft). De transparantierichtlijn stelt eisen aan de timing en inhoud van de jaarlijkse, de halfjaarlijkse en de tussentijdse financiële verslaggeving door beursgenoteerde ondernemingen. Het gaat daarbij zowel om de jaarrekening als het jaarverslag.

VAT Insights

01/10/15

Uw ERP-systeem is een rijke bron van informatie die met geautomatiseerde data-analyse ontsloten kan worden. Wij hebben VAT Insights ontwikkeld om grote hoeveelheden btw-boekingen te analyseren.

Getting it right

24/09/15

There’s so much to get right on a big capital project – the right partner and contractor selection, the right governance and control frameworks, the right financing, the right handover and a whole lot more. And with the current volume of the project pipeline in the power and utilities sector forecast to rise as future investments come on stream, owners and contractors alike face increased pressure to deliver on time and on budget.

Onderwijs voor de toekomstige arbeidsmarkt

24/09/15

De arbeidsmarkt verandert in sneltreinvaart. Wat betekent dit voor wat kinderen nú moeten leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst?

Behavioural shifts in target audiences

23/09/15

Aangezien consumenten in de toekomst meer blijven uitgeven aan media, hebben we voor dit onderzoek bijna 2000 consumenten van vijf generaties ondervraagd hoe ze hun mediagebruik de komende 5 jaar zien.

Choosing your course

23/09/15

In de brochure zijn verschillende manieren beschreven waarop de scheepvaart- en offshore industrie wordt belast en zijn tonnagebelastingen en 'incentive systems' voor deze industrieën wereldwijd met elkaar vergeleken. Ook worden relevante belastingverdragen en landen met gunstige belasting regimes beschreven.

Insurance 2020 & beyond: Reaping the dividends of cyber resilience

22/09/15

Cyberverzekeringen is in potentie een enorme, maar nog niet volledig benutte kans voor verzekeraars en herverzekeraars. Terwijl de jaarlijkse premies op dit moment optellen tot $2.5 miljard, is onze verwachting dat dit bedrag aan het eind van het decennium op loopt tot $7.5 miljard.

Moving people with purpose

22/09/15

How can you make sure your global short term business visitors programme is fit for the future?