IFRS

IFRS maakt jaarrekeningen beter vergelijkbaar

Alleen beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht hun jaarrekening op te stellen volgens de IFRS-regels. Toch gaan ook steeds meer niet-beursgenoteerde bedrijven over op deze verslaggevingsstandaard. Steeds meer stakeholders verlangen dit met name omdat de financiële positie en resultaten van verschillende bedrijven dan gemakkelijker met elkaar te vergelijken zijn.

Duidelijke richtlijnen

De productiesector heeft te maken met een aantal specifieke zaken waar IFRS duidelijke regels voor geeft. Als het gaat om bijvoorbeeld milieuverontreiniging schrijft IFRS specifiek voor hoe en wanneer je hierover moet rapporteren. IFRS geeft duidelijke richtlijnen voor het waarderen van eindproducten, onderhanden werk en grondstoffen. Ook schrijft IFRS voor hoe de onderdelenvoorraad gewaardeerd moet worden. Als een fabriek tijdelijk stilgelegd moet worden voor onderhoudswerkzaamheden, geeft IFRS aan hoe je daar accountingtechnisch mee moet omgaan.

Kennis en ervaring

Wij hebben veel kennis over de vraagstukken rond IFRS in de productiesector op het gebied van accountancy en verslaggeving. Naast die theoretische kennis hebben we ook veel praktijkervaring. We hebben veel bedrijven geholpen bij het transitieproces naar IFRS. Ook hebben we bij veel bedrijven in de productiesector de op IFRS gestoelde jaarrekening gecontroleerd.

Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?

  • Advies over hoe u de complexe standaarden van IFRS moet interpreteren
  • Ondersteuning bij de inrichting van uw administratie
  • Advies over de gevolgen van IFRS voor uw bedrijf
  • Ondersteuning bij de juiste toepassing van de IFRS-regels
  • Advies bij het transitieproces naar IFRS
  • Advies bij eenmalige vraagstukken omtrent IFRS