Fusies en overnames

Fusies en overnames goed voor schaalvergroting en toekomstige investeringen

De concurrentie uit het buitenland rukt op. Daardoor komen de prijzen onder druk te staan en moeten de kosten bij productiebedrijven omlaag. Er zijn twee veel voorkomende manieren om dat te bereiken, namelijk door het productieproces aan te passen of door schaalvergroting. Overnames en fusies zijn een goede manier om schaalvergroting te realiseren.

Toekomststrategie

Een bedrijf draaiende en up to date houden vraagt een innovatieve benadering en daardoor veel investeringen. Voor grote bedrijven is investeren vaak makkelijker dan voor kleine bedrijven. Fusies en overnames kunnen dan een verstandige toekomststrategie vormen.

Aandachtspunten

In de productiesector is er een aantal aandachtspunten als het gaat om fusies en overnames. Productiebedrijven hebben vaak meer machines, gebouwen en land dan bedrijven in andere sectoren. Daarom vragen vaste activa extra aandacht. Wie een fabriek overneemt, neemt ook de grond over waar die fabriek op staat. Maar ook de vervuiling in die grond en de claims die daar wellicht uit voortvloeien. De productiesector is een wat meer traditionele sector, waar werknemers vaak al heel lang in dienst zijn. Bij fusies en overnames verdienen bijvoorbeeld pensioenregelingen daarom extra aandacht.

In goede banen leiden

Bij PricewaterhouseCoopers werken veel deskundigen op het gebied van accountancy, belastingen, corporate finance en transaction services. Als u fusie- of overnameplannen hebt, assisteren zij u bij het vinden van geschikte kandidaten, bieden ze due diligence ondersteuning en helpen ze u het totale overnameproces in goede banen te leiden.

Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?

  • Geschikte overnamekandidaten vinden
  • Partijen bij elkaar brengen
  • (Vendor) due diligence uitvoeren
  • Ondersteuning bij de onderhandeling met mogelijke partijen voor fusies of overnames
  • Advies inzake acquisition accounting
  • Begeleiding in het post acquisition proces