Actuele onderwerpen

Het gaat er niet meer om wát machines kunnen, maar hoe goed ze dat doen. Daardoor worden bedrijven in de industriële productie steeds meer dienstverlener in plaats van producent. In dat licht kunnen fusies en overnames een goede toekomststrategie vormen. Scherpere regelgeving als de code-Tabakblat en de internationale verslaggevingsstandaard IFRS vormen weer andere uitdagingen in deze sector.

Code-Tabaksblat en effectief risicomanagement

Vraagstukken omtrent risicomanagement en interne beheersing staan hoog op de agenda van bestuurders en commissarissen. Strengere regelgeving als de code-Tabaksblat komt daar nog bij. Hoe weet u dat u in control bent? De uitdaging is om uw risicomanagement op een pragmatische en kostenefficiënte manier te verbeteren.

Fusies en overnames als toekomststrategie

Fusies en overnames kunnen een goede manier zijn om schaalvergroting te realiseren en kunnen een verstandige toekomststrategie vormen. De productiesector kent een aantal speciale aandachtspunten als het gaat om fusies en overnames. De sector wordt gekenmerkt door veel vaste activa en een relatief traditioneel personeelsbestand. Daardoor verdienen deze punten extra aandacht bij een fusie of overname.

IFRS geeft duidelijke richtlijnen

Steeds meer niet-beursgenoteerde bedrijven gaan over op de internationale verslaggevingsstandaard IFRS. Stakeholders verlangen dit en de bedrijven hebben er zelf ook baat bij. IFRS geeft namelijk duidelijke richtlijnen voor een aantal zaken dat specifiek van belang is in de productiesector. Denk hierbij aan het rapporteren van milieuverontreiniging en het waarderen van de onderdelenvoorraad.

Opkomst Chinese economie zorgt voor nieuwe kansen

De ontwikkeling van de Chinese economie is de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Het gevolg is tweeledig. Enerzijds neemt de concurrentie toe, anderzijds ontstaan er nieuwe kansen. Wilt u doordringen tot de Chinese markt dan is een representative office (vaste inrichting) opzetten de meest directe manier.