Private Equity

Bekijk deze pagina in: English

Uw partner tijdens uw PE-levenscyclus 

Het landschap van private equity verandert. Wetgeving, de roep om transparantie, veranderende markten en meer concurrentie zorgen ervoor dat private-equityfondsen hun net verder uit moeten gooien om nieuwe waardebronnen te vinden.

De Private Equity Groep van PwC brengt alle disciplines en expertises samen die nodig zijn voor gespecialiseerde dienstverlening aan Private Equity fondsen en hun portfoliobedrijven. Deze dienstverlening betreft de hele deal cycle maar ook de fase daarvoor; namelijk advisering bij het structureren van het fonds.

De PE groep is uw partner gedurende de hele PE-levenscyclus, van het oprichten van een nieuw fonds tot het vinden van nieuwe investeringen voor een bestaand fonds. Wij helpen u onder meer met het bepalen van de investeringsstrategie en met belastingvraagstukken rondom bijvoorbeeld de structurering van uw fonds.

Publicaties

PwC Capital Markets Group

Gedurende de zomermaanden lijkt de rust wedergekeerd op de financiële markten. Centrale banken hielden vast aan hun ondersteuningsmaatregelen, met uitzondering van de Bank of England die de marktrente verder verlaagde en een nieuw stimuleringspakket aankondigde in de nasleep van de Brexit.

Meer publicaties

Contact

Oscar Kinders

Oscar Kinders

Partner Private Equity and M&A Tax

Tel: +31 (0)88 792 40 30

E-mail