Ons team

Renate de Lange

Renate de Lange
 • Functie: Tax partner (Rotterdam)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 39 58
 • Email: Renate de Lange
 • Ervaring: Renate (1972) adviseert al ruim 15 jaar familiebedrijven zowel op het gebied van ondernemingsvraagstukken als familiezaken. Haar cliëntenportefeuille bestaat voornamelijk uit grote familiebedrijven en vermogende families. Renate adviseert haar cliënten o.a. over de opvolging naar de volgende generatie en structurering van het beleggingsvermogen.
  Renate geeft leiding aan een nationale groep van tax professionals die hun expertise bundelen en inzetten voor vermogende families en de top van het Nederlandse familiebedrijf, de Private Wealth Solutions Group. Daarnaast is zij lid van een internationaal netwerk van PwC Partners die zich uitsluitend richt op de advisering van deze groep cliënten.
 • Specialties: Internationale en nationale vermogensstructurering, waaronder opvolgingsvraagstukken en Family Governance.

Anita Nijboer

Anita Nijboer
 • Functie: Tax partner
 • Telefoon: +31 (0)88 792 52 64
 • Email: Anita Nijboer
 • Ervaring: Anita (1962) heeft ruim 20 jaar ervaring in algemene corporate advisering, advisering inzake corporate (her)structureringen en verschillende overnames. Haar cliëntenportfolio bestaat uit een breed pakket van (inter)nationale (familie)ondernemingen. Zij treedt op als vertrouwenspersoon van een aantal zeer vermogende families en adviseert hen fiscaal en op het gebied van family governance.
  Anita is betrokken bij de implementatie van structuren ter besparing van vennootschapsbelasting nationaal en internationaal, aanmerkelijkbelangbelasting en successierechten voor vermogende families. Daarnaast begeleidt zij bedrijfsopvolgingen en adviseert zij privé-aandeelhouders/ families bij overnames en structureringen van het familievermogen daarna.
  Anita is betrokken bij fiscale structurering van schenkingen en donaties, zowel ten behoeve van de schenkers en donateurs als ten behoeve van de ontvangende (charitatieve) instellingen.

Aernout Gebbink

Aernout Gebbink

 • Functie: Tax partner (Amsterdam)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 54 34
 • Email: Aernout Gebbink

 

 

Jan Nieuwenhuizen

Jan Nieuwenhuizen

 • Functie: Senior Tax Director (Eindhoven)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 14 38
 • Email: Jan Nieuwenhuizen
 • Ervaring: Jan (1960) begeleidt en adviseert vooral vermogende klanten, families en ondernemers over de strategische, juridische en fiscale structurering van hun bezittingen en ondernemingen. Bij zijn advisering staan de belangen van de familie voorop.
  Jan houdt zich o.m. bezig met bedrijfsopvolging (w.o. vastgoed en private equity), nationale en internationale structurering onderneming- en beleggingsvermogen; vestigingsplaatsdiscussies inzake beleggingsvennootschappen, anonimiseren van vermogen, structurering plezierjachten, estate planning en horizontaal toezicht voor familievermogens.

Nicole Govers

Nicole Govers
 • Functie: Senior Tax manager (Eindhoven)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 14 99
 • Email: Nicole Govers
 • Ervaring: Nicole (1973) heeft ruime expertise op het gebied van (internationale) estate planning van (zeer) vermogende families zoals bedrijfsopvolging bij familiebedrijven en afwikkelen van (internationale) nalatenschappen.
  Nicole is gespecialiseerd in erf- en schenkbelasting. Ze vervult binnen PwC een landelijke rol als voorzitter van de vakgroep Private Wealth / Estate Planning. Daarnaast publiceert ze wetenschappelijke artikelen in toonaangevende vakbladen.

Sabine Barthel

Sabine Barthel
 • Functie: Senior Tax manager (Utrecht)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 75 11
 • Email: Sabine Barthel
 • Ervaring: Sabine (1970) richt zich op de begeleiding van zeer vermogende personen en families. Zij begeleidt vermogenden, bestuurders en ondernemers die naar het buitenland willen verhuizen, maar ook degenen die zich weer in Nederland willen vestigen. Specifieke ervaring heeft Sabine met het begeleiden van personen die -soms onverwacht- een groot vermogen verwerven (bv door een erfenis of overdracht van een onderneming). Verdere expertise en ervaring van Sabine liggen op het vlak van: huwelijk of samenwonen van vermogenden, bescherming van vermogen van de kinderen, het opzetten van anonimiseringsstructuren, en investeringsstructuren na verkoop van een onderneming. Naast deze werkzaamheden voor individuen, heeft zij de afgelopen jaren ook verschillende private goede doelen begeleid.
  Sabine heeft ook enkele jaren bij een private bank gewerkt, hier heeft zij ervaring opgedaan bij het opzetten en inrichten van bijzondere investeringsstructuren.
  Ook is zij actief betrokken bij de Private Wealth Solutions Group dat zich specifiek richt op de begeleiding en advisering van (zeer) vermogende families en familiebedrijven. Vanuit dit kernteam is zij aangesloten bij het internationale PwC Private Wealth-netwerk dat zich richt op deze clientenkring en expertise en ervaring uitwisselt.

Hedwig van der Weerd

Hedwig van der Weerd
 • Functie: Senior Tax manager (Amsterdam)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 70 74
 • Email: Hedwig van der Weerd
 • Ervaring: Hedwig (1977) heeft zich als adviseur aanvankelijk specifiek gericht op ‘estate planning’: de vermogensoverdracht door particulieren aan veelal volgende generaties. In dat kader adviseerde ze een brede kring van klanten over huwelijksvoorwaarden, testamenten, schenkingen, bedrijfsopvolging, goede doelen, etc. In haar huidige functie heeft Hedwig een bredere (internationale) focus en adviseert zij ingekomen of uitgezonden bestuurders van grote ondernemingen met familieleden en/of vermogen in het buitenland. Hedwig is lid van het Genootschap van Estate Planners.
  Sinds 2007 werkt Hedwig één dag per week als docent aan de universiteit, eerst in Tilburg en sinds 2011 in Amsterdam (UvA).

Charlotte Zandvoort

Charlotte Zandvoort
 • Functie: Senior Tax manager (Amsterdam)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 47 94
 • Email: Charlotte Zandvoort
 • Ervaring: Charlotte (1978) richt zich op de advisering van vermogende particulieren op het gebied van schenken, erven, huwelijksvermogensrecht, bedrijfsoverdracht en internationale aspecten en in beginsel vanuit de juridische invalshoek. Uiteraard staat een en ander in nauw verband met de fiscaliteit. Het adviseren van private wealth cliënten beschouwt zij als uitdagend en veelzijdig, niet zelden spelen ook sensitieve onderwerpen een rol bij adviestrajecten. Deze extra dimensie maakt het vakgebied buitengewoon interessant.
  Charlotte is lid van het Genootschap van Estate Planners en Federatie Financieel Planners.

Marvin Wentink

Marvin Wentink
 • Functie: Senior Tax manager (Rotterdam)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 36 64
 • Email: Marvin Wentink
 • Ervaring: Marvin(1977) heeft ruim 13 jaar ervaring met de fiscaliteit rondom private ondernemingen. Hij heeft zich gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van zijn cliënten op het gebied van compliance voor ondernemings- én familievermogen.
  Met zijn integrale compliance aanpak is hij de grondlegger van het fiscale dienstverlenersconvenant tussen PwC en de Belastingdienst. Een overeenkomst waarin partijen hebben vastgelegd hoe ze met elkaar wensen om te gaan op het gebied van fiscale compliance. Deze opgedane kennis brengt hij in de praktijk door de spelregels op het gebied van fiscale compliance bespreek- en beheersbaar te maken (familiestatuut).

Jeroen Peters

Jeroen Peters
 • Functie: Tax manager (Utrecht)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 59 85
 • Email: Jeroen Peters
 • Ervaring: Jeroen (1981) adviseert al ruim 8 jaar vermogende families en (hun) (familie)bedrijven over de internationale en nationale fiscale gevolgen van voor hen relevante onderwerpen. De cliëntenportefeuille van Jeroen bestaat voornamelijk uit deze families en bedrijven. Hij adviseert hen met name over anonimisering, het optimaliseren van de fiscale positie, internationale mobiliteit, vererving, bedrijfsopvolging, de structurering van beleggingen en het opzetten van charitatieve (private) foundations.
  Jeroen maakt actief deel uit van de internationale en nationale groepen binnen PwC die zich met name richten op vermogende families en de top van het internationale familiebedrijf, de Private Wealth Solutions Group.

Jogchum Buursma

Jeroen Peters
 • Functie: Tax manager (Utrecht)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 17 12
 • Email: Jogchum Buursma
 • Ervaring: Jogchum (1981) richt zich als belastingadviseur op de fiscale (grensoverschrijdende) advisering van vermogende families en particulieren, hun (familie)ondernemingen en (beleggings)vennootschappen. Hij adviseert cliënten o.a. over de belastingdruk in hun bedrijf, bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie, structurering van het beleggingsvermogen en internationale vraagstukken, zoals (r)emigratie en financiering.
  Jogchum is lid van een nationale groep van tax professionals die hun expertise bundelen en inzetten voor vermogende families en de top van het Nederlandse familiebedrijf, de Private Wealth Solutions Group. Daarnaast is Jogchum lid van een internationaal netwerk van PwC'ers dat zich richt op de advisering van high networth individuals.

Suzan Olde Bijvank

Suzan Olde Bijvank
 • Functie: Tax manager (Amsterdam)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 70 62
 • Email: Suzan Olde Bijvank
 • Ervaring: Suzan (1983) adviseert vermogende particulieren, (familie)bedrijven en goede doelen. Dit resulteert in een gevarieerde klantenportefeuille waarbij diverse (fiscale) onderwerpen aan de orde komen die gerelateerd zijn aan familie- en/of met ondernemingsvraagstukken.
  De onderwerpen waarbij Suzan in haar werk betrokken is zijn o.a.: structurering van het bedrijf en/of beleggingen, bedrijfsopvolging, estate planning, anonimisering, emigratie, fiscaal gunstig schenken aan goede doelen en het opzetten van een eigen charitatieve foundation / stichting.

Denny van der Heijden

Denny van der Heijden
 • Functie: Tax manager (Eindhoven)
 • Telefoon: +31 (0)88 792 16 56
 • Email: Denny van der Heijden
 • Ervaring: Denny (1982) is specialist op het gebied van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en de structurering, fiscale optimalisatie en anonimisering van (familie)vermogen. Tevens heeft hij ruime ervaring met bedrijfsopvolging, structurering van plezierjachten alsmede herstructureringen van Private Company ondernemingen en familiebedrijven.