Opkomende landen in 2013 groter dan ontwikkelde landen

“Urbanisatie jaagt economie aan, maar zet grondstofprijs verder onder druk”

8 januari 2013 - 2013 wordt het jaar waarin het gecombineerde bruto nationaal product (berekend op basis van actuele wisselkoersen1) van opkomende markten voor het eerst groter is dan dat van ontwikkelde markten2. Dat is één van de voorspellingen die PwC doet in haar jongste Global Economy Watch. “De financiële crisis heeft de verschuiving van de economische macht richting opkomende economieën versneld”, zegt Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC. De groei in de opkomende economieën leidt tot verdere urbanisatie. Steden in die landen trekken massaal jonge en vermogende consumenten aan.

Volgens PwC zal de wereldwijde economie in 2013 met 3,3% groeien. China, India en Brazilië zullen samen verantwoordelijk zijn voor de helft van deze groei. De verwachte groei in China van ruim 750 miljard dollar is ongeveer gelijk aan het jaarlijkse Nederlandse bnp. China zal reeds in 2020 de VS aflossen als grootste economie van de wereld. De huidige grootste economie van de wereld zal dit jaar maar 10% bijdragen aan de wereldwijde groei.

Urbanisatie economische aanjager
Terwijl in het westen urbanisatie de laatste jaren afneemt, neemt deze in opkomende landen juist grote vormen aan. Zo zal in China het aantal stedelingen in 2013 met 20 miljoen toenemen, gelijk aan twee maal het aantal Parijzenaren. “Deze trend jaagt de vraag naar constructiediensten, utiliteiten en andere producten aan, maar zet tegelijkertijd immense druk op onze grondstofprijzen”, stelt Velthuijsen.

Bedrijven die willen profiteren van marktgroei van minimaal 2 procent zullen hun pijlen niet langer moeten richten op traditionele markten, zegt Velthuijsen. “Ze zullen er zich bovendien van moeten gewisse dat de generatie consumenten die verantwoordelijk is voor de wereldwijde groei jong is, in een Aziatische stad woont en relatief minder te besteden heeft dan zijn of haar westerse tegenhanger.”

Volgens Velthuijsen is 2013 het jaar waarin de puzzelstukjes in de Eurozone echt moeten gaan samenvallen. “De grootste uitdaging is tempo houden als het gaat om de ingezette hervormingen op fiscaal, banking, politiek en economisch gebied. Een zware opdracht gezien de continue negatieve berichtenstroom over de slechte economie en de sociale onrust. Maar als het hervormingsproces niet te veel wordt verstoord, krijgen we aan het eind van dit jaar de eerste glimp van hoe de geïntegreerde Eurozone van de toekomst eruit zal zien.” Intussen zal de Eurozone in 2013 in het geheel niet bijdragen aan de wereldwijde groei, zo voorspelt het rapport.

1 wisselkoers die gecorrigeerd is wat betreft het verschil in prijsniveau tussen twee landen (koopkrachtpariteit).
2 Het IMF classificeert 35 landen met een hoog Bruto Binnenlands Product per inwoner en een significante industrie als ontwikkelde economieën.