IIRC-raamwerk verkleint informatiekloof tussen bedrijven en beleggers

“Raamwerk sluit nog onvoldoende aan bij waarderingsmodellen van beleggers”

Het vandaag gepresenteerde raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving is een goede aanzet om de informatiekloof tussen bedrijven en beleggers te verkleinen. Vanaf vandaag start de International Integrated Reporting Council (IIRC), een wereldwijde coalitie van investeerders, multinationals, regelgevers, standaardsetters en accountants, een consultatie over het nieuwe raamwerk voor integrated reporting.

“De mismatch tussen de huidige IFRS-jaarrekening en de informatiebehoefte van beleggers en andere belanghebbenden moet snel gerepareerd worden, zegt Peter van Mierlo, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC. “Het traditionele stelsel knijpt de ziel van de onderneming uit het jaarverslag. Het integrated reporting model stelt een onderneming beter in staat hun integrale strategie en verdienmodel uiteen te zetten, inclusief de risico’s die daar tegenover staan. Als beleggers deze informatie actief gaan benutten bij hun investeringsbeslissingen, komt dat het vertrouwen op de kapitaalmarkt ten goede.”

Het raamwerk moet uiteindelijk de internationale standaard worden voor een jaarverslag waarin financiële en niet-financiële prestaties in samenhang worden gerapporteerd. Beleggers en andere belanghebbenden krijgen daardoor beter inzicht in de wijze waarop de onderneming zijn strategie uitvoert, hoe de onderneming waarde toevoegt aan de wereld van vandaag én morgen en wat de impact daarvan is op milieu en maatschappij. Dat is belangrijke informatie voor bijvoorbeeld pensioenfondsen bij hun keuze om wel of niet te investeren of voor consumenten om wel of niet producten te kopen.

De winst van het vandaag gepresenteerde raamwerk is dat beleggers en kapitaalverschaffers meer centraal staan, zegt Robert van der Laan, partner integrated reporting bij PwC. “Daarmee erkent de IIRC dat zij de game changers zijn. Alleen als zij op een andere manier gaan kijken naar de waarde van een onderneming, dan zal het systeem veranderen. Maar de kloof is nog niet volledig gedicht. Beleggers zijn sceptisch en huiverig. Ondernemingen moeten straks meer vanuit hun strategie rapporteren, maar gaat dat bedrijfsdata opleveren die beleggers in hun waarderingsmodellen kunnen gebruiken? Hoewel het raamwerk een kader schept, dwingt het ondernemingen niet om die strategische data te rapporteren die de belegger nodig heeft.”

Daarom moet de IIRC daar volgens Van der Laan in een volgende stap op een concrete, toetsbare manier – dus aan de hand van indicatoren – uitvoering aan geven. “Maak het universeel meetbaar, zodat de belegger de uitvoering van de strategie categorisch kan volgen, een beter inzicht krijgt in de risico’s van een onderneming én die kan vergelijken met die van anderen.”

Het tweede punt van zorg van Van der Laan is de verwarring tussen GRI en IIRC. “Er bestaan onnodige en onwerkbare verschillen in de uitwerking. Zo verschilt bijvoorbeeld het begrip materialiteit. Voor een onderneming is het ondenkbaar om met twee verschillende definities van materialiteit te werken. IIRC en GRI zullen met elkaar in gesprek moeten gaan om dit soort verschillen op te lossen.”

Of er een moment komt waarop bedrijven massaal voor integrated reporting kiezen, vindt Van der Laan moeilijk te voorspellen, maar hij ziet wel dat vrijwel alle Nederlandse beursfondsen stappen zetten, al dan niet onder druk van institutionele beleggers. “Er bestaat een groeiend inzicht onder beleggers dat ondernemingen die structureel bezig zijn met een duurzame bedrijfsvoering een sterkere interne discipline en dus een lager risicoprofiel hebben. Als daar goed over wordt gerapporteerd, zal dat leiden tot een hogere waardering en dus al waarde creëren.”

AEX-fondsen rapporteren meer geïntegreerd dan het gemiddelde beursgenoteerde bedrijf in België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigde Koninkrijk, zo blijkt uit onderzoek van PwC. In de jaarverslagen over 2011 toont driekwart van de top 40 van Nederlandse bedrijven elementen van integrated reporting. In 2010 was dat bij krap een derde het geval.

De IIRC-consultatie volgt op een pilot waarbij het raamwerk is getest door 50 investeerders en 85 bedrijven, waaronder PwC. PwC roept iedereen die een belang heeft bij integrated reporting op om te reageren. Hier treft u het concept raamwerk aan.