Herman Wijffels nieuwe juryvoorzitter van De Transparant Prijs

19 september 2013 - Herman Wijffels wordt de nieuwe juryvoorzitter van De Transparant Prijs. Hij volgt Alexander Rinnooy Kan op, die de voorzittershamer na de uitreiking op 2 oktober zal overdragen. Rinnooy Kan heeft deze functie zes jaar bekleed. De Transparant Prijs is een initiatief van PwC en wordt jaarlijks toegekend aan goededoelenorganisaties met het meest inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag. De Nationale Postcode Loterij stelt jaarlijks 100.000 euro prijzengeld ter beschikking.

Herman Wijffels (1942) is geen onbekende in de wereld van de goede doelen. In 2005 stelde een commissie onder zijn leiding al een gedragscode voor goede doelenorganisaties op waarin expliciet gesproken werd over beloningen, goed bestuur en de verantwoordelijkheid van dat bestuur om grondig verantwoording af te leggen. Wijffels bekleedde diverse vooraanstaande functies, waaronder voorzitter van Rabobank, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank. Momenteel is hij hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de Universiteit Utrecht.

De focus van de nieuwe voorzitter ligt naar eigen zeggen op de maatschappelijke bijdrage van goede doelen aan de samenleving. Wijffels wil daarbij voortborduren op de weg die De Transparant Prijs reeds heeft ingezet, namelijk het zichtbaar maken van wat het effect is van het werk van een goed doel. “Dat periodiek laten zien met een jaarverslag is niet meer genoeg”, aldus Wijffels.

Nita Wink, partner bij PwC en voorzitter van de sectorgroep maatschappelijke organisaties, is zeer verheugd dat Herman Wijffels het voorzittersstokje overneemt. “Hij is gezien zijn statuur en betrokkenheid bij de samenleving de logische opvolger van Alexander Rinnooy Kan.” Wink is Rinnooy Kan zeer erkentelijk voor zijn betekenis voor De Transparant Prijs. “Hij heeft in zijn zes jaar voorzitterschap met veel toewijding en charisma een grote bijdrage geleverd aan het op de kaart zetten van het belang van een transparante goededoelensector.”

De Transparant Prijs:

Donateurs van goede doelen willen gefundeerde geef-beslissingen nemen, vrijwilligers moeten gemotiveerd blijven, bestuurders hechten waarde aan hun integriteit en de buitenwereld kijkt steeds kritischer mee. Tegen deze achtergrond heeft PwC tien jaar geleden De Transparant Prijs voor het beste charitatieve jaarverslag in het leven geroepen