Consument geen behoefte om te wisselen van energieleverancier

8 november 2013 – Bijna tweederde van de Nederlandse consument is de afgelopen 2 jaar niet van energieleverancier gewisseld. Dat blijkt uit onderzoek van PwC.

Bijna 1000 huishoudens hebben aan deze enquête meegedaan. Het onderzoek richt zich onder andere op de motivatie en barrières om over te stappen en de rol van informatievoorziening om de uiteindelijke keuze voor een energieleverancier te maken.

De drie belangrijkste redenen om bij de huidige leverancier te blijven zijn:1) tevredenheid over de kwaliteit, 2) gebrek aan transparante, objectieve vergelijking tussen leveranciers en 3) angst voor administratieve rompslomp. PwC-partner Paul Nillesen: “Klanten die overwegen te wisselen, geven aan behoefte te hebben aan duidelijke, transparante en objectieve vergelijkingen tussen leveranciers. Hier ligt een kans voor nieuwe toetreders en de toezichthouder om de kwaliteit van de informatie te vergroten.”

Volgens Nillesen is het positief nieuws voor energieleveranciers dat het merendeel tevreden is. “Het geeft hun de mogelijkheid om de relatie met klanten te verstevigen, mede door nieuwe diensten te introduceren. Innovatie is hierbij van belang”, zegt Nillesen.

Bekijk de publicatie 'Energie en consument 2013'.