Wladimir Rouwenhorst

Tax Partner

Wladimir Rouwenhorst

Wladimir Rouwenhorst

 • Specialisatie:
  – Omzet- en overdrachtsbelasting alsmede btw-compensatiefonds
 • Ervaring:
  – Partner bij PwC sinds 2006
 • Opleiding:
  Interne opleidingen Belastingdienst, Belastingacademie en PAO’s

Als tax partner brengt Wladimir brede ervaring in op het gebied van diverse belastingen, in het bijzonder op het gebied van de omzet- en overdrachtsbelasting en het BTW-compensatiefonds. Als gevolg van de markt waar Wladimir reeds vele jaren werkzaam is, heeft hij ruime ervaring in het adviseren van private en publieke organisaties, zoals provincies, gemeenten, zorginstellingen, samenwerkingsverbanden, nutsbedrijven, brancheorganisaties, projectontwikkelaars e.d.

Voorbeelden van recente projecten zijn:

 • advisering bij de privatisering/verzelfstandiging van gemeentelijke en provinciale diensten
 • advisering van private en overheids partijen bij de aankoop en ontwikkeling van voormalige Rijkseigendommen
 • advisering van Rijksdiensten bij het aangaan van publieke en publiek-private samenwerking
 • bezwaar- en beroepsprocedures  inzake het voorkomen van verschuldigdheid van omzet- en/of overdrachtsbelasting bij herontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van bestemmingsplannen,exploitatie van sportaccommodaties, woningcorporaties e.d.

In zijn hoedanigheid als tax partner stuurt Wladimir met betrekking tot de diverse belastingen vanuit de vestigingen Zwolle, Hengelo en Arnhem tevens een team aan van fiscale adviseurs die werkzaam zijn in Noord- en Oost-Nederland. Verder publiceert hij regelmatig in diverse vakbladen.