Wladimir Rouwenhorst

Tax Partner

Wladimir Rouwenhorst

Wladimir Rouwenhorst

 • Specialisatie:
  – Overdrachtsbelasting
 • Ervaring:
  – Partner bij PwC sinds 2006
 • Opleiding:
  Interne opleidingen Belastingdienst, Belastingacademie en PAO’s

Als tax-partner breng ik brede ervaring in op het gebied van diverse belastingen, in het bijzonder de omzet- en overdrachtsbelasting en het btw-compensatiefonds. Ook ben ik als adviseur werkzaam op het gebied van de vennootschapsbelasting bij overheidsondernemingen. Als gevolg van de markt waar ik reeds vele jaren werkzaam ben, beschik ik over ruime ervaring in het adviseren van private en publieke organisaties, zoals provincies, gemeenten, zorginstellingen, samenwerkingsverbanden, nutsbedrijven, brancheorganisaties, projectontwikkelaars etc.

Voorbeelden van recente projecten zijn:

 • Advisering bij de privatisering/verzelfstandiging van gemeentelijke en provinciale diensten.
 • Advisering van private en overheidspartijen bij de aankoop en ontwikkeling van voormalige rijkseigendommen.
 • Advisering van rijksdiensten bij het aangaan van publieke en publiek-private samenwerking.
 • Fiscale ondersteuning bij alle vormen van vastgoedontwikkeling.
 • Fiscale advisering bij herstructurering van sportaccommodaties.
 • Bezwaar- en beroepsprocedures inzake het voorkomen van verschuldigdheid van omzet- en/of overdrachtsbelasting bij herontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van bestemmingsplannen,exploitatie van sportaccommodaties, woningcorporaties e.d.

In mijn hoedanigheid als tax-partner stuur ik met betrekking tot de diverse belastingen vanuit de vestigingen Zwolle, Enschede en Utrecht tevens een team aan. Verder publiceer ik regelmatig in diverse vakbladen.