Stef van Weeghel

Tax Partner

Stef van Weeghel

Stef van Weeghel

 • Specialisatie:
  – Nederlands en internationaal belastingrecht
 • Ervaring:
  – Partner bij PwC sinds 2009
 • Opleiding:
  Universiteit van Amsterdam, New York University, Universiteit Leiden

Prof.dr. Stef van Weeghel is als tax partner en Global Tax Policy Leader verbonden aan PwC. Hij is tevens hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is betrokken bij internationale fusies, overnames, beursintroducties, herstructureringen en financiële transacties. Daarnaast adviseert hij over uiteenlopende vraagstukken van Nederlands en internationaal belastingrecht. Ook treedt hij op als deskundige in juridische procedures in binnen- en buitenland.
Voorbeelden van recente projecten zijn:

 • advisering over concernfinanciering
 • advisering over de afsplitsing en beursgang van een deel van een internationaal concern
 • advisering over fiscale optimalisatie van een internationaal concern

Stef was o.m. lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Belastingwetenschap en voorzitter van de Nederlandse afdeling van de International Fiscal Association (IFA). Hij is voorzitter van het Permanent Scientific Committee van de IFA en van de Board of Trustees van het International Bureau for Fiscal Documentation. In 2000/2001 was hij lid van de Commissie Van Rooy, die het kabinet advies uitbracht over herziening van de vennootschapsbelasting. In 2009/2010 was hij voorzitter van de Studiecommissie Belastingstelsel. Deze commissie bracht het Kabinet Balkenende IV advies uit over mogelijkheden tot herziening van het Nederlandse belastingstelsel. Stef is auteur van diverse boeken en vele artikelen op internationaal fiscaal gebied.