Robert van der Laan

Partner

Robert van der Laan

Robert van der Laan

  • Specialisatie:
    – Integrated Reporting
    – Total Impact Measurement & Management (TIMM)
  • Ervaring:
    – Partner sinds 1996

Als partner sinds 1996 heb ik mij in eerste instantie gespecialiseerd in fiscale advisering aan internationale bedrijven. In 2005 ben ik de Compliance Services praktijk gaan leiden binnen PwC en heb ik aan de wieg gestaan van Horizontaal Toezicht; hoe bedrijven invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de fiscaliteit. Begin 2010 ben ik verantwoordelijk geworden voor het MVO of Corporate Responsability beleid van PwC. Het beleid dat invulling geeft aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van PwC. In 2011 ben ik overgestapt van Compliance Services naar de Sustainability praktijk van PwC. Deze praktijk houdt zich bezig met de controle van maatschappelijke jaarverslagen en de advisering van ondernemingen hoe zij duurzaamheid in brede zin (people, planet en profit) kunnen integreren in hun dagelijkse bedrijfsvoering. In deze rol specialiseer ik mij in Integrated Reporting en ben ik PwC breed verantwoordelijk voor de multi-disciplinaire advisering op dit gebied. In 2013 is een boek uitgekomen op dit gebied onder de titel “Voorkauwen of vaag houden”. In dit boek kom ik samen met mede-auteur Erik Roelofsen tot de conclusie dat bedrijven in hun publieke verslaggeving op zoek moeten naar een nieuwe gemeenschappelijke taal. PwC heeft daarvoor in 2013 een nieuwe propositie uitgebracht (Total Impact Measurement and Management) om bedrijven te helpen hun prestaties en totale impact (economisch, sociaal-maatschappelijke en milieu) te meten en erop te sturen, om uiteindelijk daarover te rapporteren op een wijze die leidt tot groter vertrouwen.

Voorbeelden van recente opdrachten/projecten zijn:

• Advisering van een wereldwijde telecom speler hoe zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen integreren in hun strategie, rekening houdend met de culturele verschillen binnen de wereldwijde groep.

• Begeleiding van een wereldwijde technologie onderneming bij de verdere ontwikkeling van hun sustainable supplier programma.

• Project bij een Nederlands beursfonds om in 3 jaar te komen tot Integrated Reporting.

Specialisaties

Mijn specialisatie is Integrated Reporting; hoe bedrijven een stap-voor-stap verbeterproces op gang kunnen brengen, van materialiteitsanalyse en stakeholder engagement, tot beter meten en sturen binnen de organisatie tot uiteindelijk betere reporting.

Loopbaan/Ervaring

2011 – heden: Partner PwC Sustainability & Integrated Reporting

2010 – heden: Partner verantwoordelijk voor het CR-beleid van PwC

1996 – heden: Partner bij PwC, eerst in Eindhoven, nu in Amsterdam

2005 – 2010: Business unit leader PwC Compliance Services

2002-2005: Business unit leader PwC Zuid Nederland

1986 – 2000: medewerker Corporate Fiscal van Philips

Opleiding

Erasmus universiteit Rotterdam Fiscale Economie (afgestudeerd in 1986)

Ersamus universiteit Rotterdam Rechtsgeleerdheid (afgestudeerd in 1990)

European Fiscal Studies Erasmus Universiteit 1993

Tax Assurance Nijenrode 2006