Michael de Ridder

Partner

Michael de Ridder

Michael de Ridder

 • Specialisatie:
  – Dienstverlening aan (internationale) beursgenoteerde ondernemingen
 • Ervaring:
  – Partner sinds 1996

Als partner heb ik mij sinds 1996 binnen de Assurance-praktijk van PwC gespecialiseerd in dienstverlening aan (internationale) beursgenoteerde ondernemingen. Deze dienstverlening omvat naast de controle van jaarrekeningen, mvo-verslagen en specifieke verantwoordingen aan toezichthouders ook het adviseren en ondersteunen op uiteenlopende gebieden: herstructureringen, (de accounting van) transacties, beursnoteringen, interne controle, corporate governance en risicomanagement. Dit alles in zowel een Europese/IFRS als US/US GAAP-omgeving.

Mijn klantenportefeuille bestaat op dit moment met name uit drie beursgenoteerde ondernemingen, waarvan twee in de AEX.

Sinds 2008 ben ik lid van de directie van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. met in mijn portefeuille de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het risicomanagement van onze werkzaamheden in de Assurance-praktijk en de marktverantwoordelijkheid voor het segment van de Organisaties van Openbaar Belang (OOB’S). In het kader van deze rol ben ik ook lid van de vakgroep OPAK (Overleg Platform Accountants Kantoren) van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) waar maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving voor het Accountantsberoep worden geëvalueerd.

Naast mijn rol in de Assurance-praktijk van PwC ben ik penningmeester van de Stichting Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) in Nederland. Het doel van deze stichting is het werven van fondsen voor onderzoek ter genezing, behandeling en voorkoming van type-1 diabetes. De geworven gelden worden in nauw overleg met JDRF International in die landen in de wereld ingezet waar het onderzoek op het gebied van diabetes het meest veelbelovend is.

Ik ben sinds 1 juli 2013 voorzitter van PwC Accountants NV en in de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse organisatie.

Voorbeelden van recente opdrachten/projecten zijn: 

 • Controle van jaarrekeningen en mvo-verslagen van grote internationale ondernemingen in de dienstverlenende industrie, transportsector, communicatiesector en handel
 • Begeleiding van een beursgang in de US/SEC en Amsterdam/Euronext
 • Opzetten van Sarbanes-Oxley control framework
 • Begeleiding bij internationale fusie
 • Begeleiding bij splitsing

Specialisaties

Mijn focus ligt op een breed scala aan controlewerkzaamheden en aanverwante dienstverlening aan grote beursgenoteerde ondernemingen. Ik ben gekwalificeerd voor IFRS en US GAAP.

Loopbaan/Ervaring

2013 – heden  Voorzitter directie PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

2013 – heden  Lid van de Raad van Bestuur PwC Nederland

2008 – 2013  Lid directie PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

2005 – 2008    Businessunit leader PwC Amsterdam

1996    Partner bij PwC Amsterdam

1986     In dienst bij PwC Assurance en haar rechtsvoorgangers

Opleiding

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Economie (drs.)

Registeraccountant (RA)