Frank Erftemeijer

Netherlands Legal Leader

Frank Erftemeijer

Frank Erftemeijer

  • Specialisatie:
    – Company law
    – Corporate governance
    – In-control and mediation
  • Ervaring:
    – Partner sinds 2009
  • Opleiding:
    Universiteit van Amsterdam

Als voormalig general counsel en in zijn huidige rol als partner bij PwC beschikt Frank over ruim 20 jaar kennis en ervaring op het gebied van vennootschapsrecht, arbeidsrecht, dataprotectierecht, corporate governance en ‘legal-in-control’ kwaliteitsverbeteringprocessen.

Frank is als operationeel leider en projectleider betrokken bij (inter)nationale fusies en herstructureringen .

Voorbeelden van recente projecten:

  • Frank was betrokken bij de uitvoering van due diligences ten behoeve van grote ondernemingen met wereldwijde vestigingen met betrekking tot hun fusie.
  • Frank was bovendien betrokken bij vele herstructureringsprojecten voor wereldwijd opererende organisaties met fabrieken in meer dan 10 tot 15 verschillende landen. Hij was niet alleen verantwoordelijk voor de wereldwijde coördinatie van deze projecten, maar vervulde tevens de rol van senior partner tot aan de uitvoering van het Nederlandse deel van dit project.
  • Op het gebied van risk-management en In-control analyses en processen heeft Frank menigmaal een centraal sturende en inhoudelijke rol gespeeld.
  • Frank heeft veel advies-en implementatie ervaring op het gebied van employment law, met name in situaties van herstructureringen en medezeggenschap.
  • Frank heeft jarenlange ervaring in het leiding geven aan grote juridische afdelingen en het motiveren van mensen tot het leveren van topprestaties.
  • Frank heeft jarenlange structurele boardroom ervaring met name in het leveren van strategisch juridische advisering.
  • Voorts is Frank vanuit zijn brede ervaring en senioriteit vaak ingezet als mediator-onderhandelaar in situaties van financieel en strategisch belang.
  • Door zijn grondige kennis en ervaring van backoffice activiteiten in brede zin weet Frank niet alleen wat adviseren is maar weet ook de verbinding te leggen tussen advies en implementatie.

Frank is een van de co-founders van de de corporate secretary/general counsel course aan de Governance University en is tevens één van de vaste sprekers op dit instituut.