Frank Engelen

Tax Partner

Frank Engelen

Frank Engelen

 • Specialisatie:
  – Vennootschapsbelasting
  – Internationaal belastingrecht
 • Ervaring:
  – Partner bij PwC sinds 2004
 • Opleiding:
  Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden

Frank is als International Tax Structuring partner werkzaam op onze vestiging in Amsterdam. Hij heeft ruim 14 jaar ervaring in het adviseren van Nederlandse multinationals op het gebied van de vennootschapsbelasting, de Europese interne markt en belastingverdragen. Hij heeft uitgebreide ervaring met het structureren van ondernemingsreorganisaties, financiële producten en transacties, Mergers & Acquisitions en treasury-activiteiten alsmede belastingcontroverses. In een aantal internationale belastingzaken trad hij op als getuige-deskundige.

Frank is voorzitter van de Europese Direct Tax Group van PwC, een Europees netwerk van deskundigen op het gebied van Europees belastingrecht, en hij maakt deel uit van het International Tax Services netwerk van PwC.

Naast zijn rol binnen PwC, is Frank hoogleraar Internationaal & Europees belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en fellow van het International Tax Center Leiden. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de Vereniging voor Belastingwetenschap, de International Fiscal Association en de European Association of Tax Law Professors.

In 2009 werd hij aangesteld als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ‘s-Gravenhage.

Frank is auteur en medeauteur van diverse boeken en een groot aantal artikelen over internationale en Europese belastingvraagstukken.

Frank is sinds 1 juli 2013 lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Markets.