90% van de marktleiders is het erover eens dat de flexibiliteit van een organisatie en de mate waarin een bedrijf in staat is effectief in te spelen op uitdagingen, van cruciaal belang zijn voor het succes van de onderneming op de lange termijn. Een derde van hen denkt echter dat het hun organisatie hieraan ontbreekt.

De arbeidsmarkt verandert. In een internationale wereld worden medewerkers van steeds grotere waarde om daadwerkelijk het verschil te maken. Organisaties moeten veranderen om medewerkers aan te trekken maar vooral te boeien en behouden door te motiveren en te inspireren. Zo niet, dan lopen organisaties de kans hun meest waardevolle asset, de mens, te verliezen. Wij ondersteunen toekomst gerichte organisaties om dit voor elkaar te krijgen.

Actueel

Publicaties

Gaining an edge in the competition for talent

Door de steeds breder wordende vaardigheidskloof in de financiƫle dienstensector (FS) is het zaak opnieuw te bekijken hoe talent wordt geworven en geselecteerd.

Meer publicaties


Download

5-Minute Insight

The General Data Protection Regulation

Contacts

 

Henk van Cappelle

Partner

Tel: +31 (0)88 792 63 53

E-mail