Pensions, Actuarial & Insurance Services

Bekijk deze pagina in: English

De pensioenregeling heeft grote invloed op het resultaat van uw onderneming. De kosten, verplichtingen en risico’s van de pensioenregeling spelen hierbij een belangrijke rol. Zowel in een stabiele situatie als bij veranderingen in de organisatie zijn pensioenen daarom een belangrijk agendapunt.

Welke pensioenvraagstukken spelen bij u als werkgever?

 • U wenst de kosten en risico’s van het pensioen en de mogelijkheid deze te reduceren in kaart te krijgen.
 • U wenst uw pensioenverplichtingen te laten waarderen op basis van bijvoorbeeld IAS 19 of US GAAP.
 • U wenst inzicht te krijgen in de financiële impact van het pensioen bij fusies, overnames, afstoten van bedrijfsonderdelen en herfinancieringen.
 • U vraagt zich af of de huidige pensioenregeling voor uw werknemers en de huidige pensioenuitvoerder nog wel het meest geschikt zijn.
 • U wenst geadviseerd te worden over de pensioenregeling van de executives van de onderneming.
 • U wilt onderzoeken of de huidige arrangementen in lijn zijn met de actuele wet- en regelgeving.

Zo kunnen wij u helpen

 • Onze adviseurs bundelen hun vakkennis over pensioenen, actuariaat, verzekeringen, fiscale en juridische aspecten en communicatie. Hierdoor kunnen wij u over de volle breedte van de pensioenproblematiek actief ondersteunen en adviseren.
 • Wij kunnen de waardering van uw pensioenverplichtingen volledig van u overnemen. Op het gebied van pensioen due diligence heeft PAIS een nauwe samenwerking met verschillende disciplines binnen de Transactions Group.
 • De adviseurs van PwC kunnen u helpen bij het opzetten en wijzigen van pensioenregelingen. Zij vertalen uitgangspunten uit uw HR- en financieel beleid naar uw pensioenregeling.
 • PwC kan beoordelen of de huidige pensioenuitvoerder nog opportuun is. Onze invalshoek is hierbij multidisciplinair; een combinatie van technische expertise op het gebied van communicatie, HR- en financieel management, actuariaat en fiscale en juridische kennis. PwC kan u ook helpen bij een wijzigingstraject van de pensioenregeling.
 • Over de pensioenregeling voor executives kunnen wij uw controle over de kosten en de risico’s van het pensioen vergroten. Ook zorgen wij ervoor dat u voldoet aan wet- en regelgeving en bewaken wij de reputatie van uw onderneming.

De adviseurs van Pensions, Actuarial & Insurance Services adviseren ondernemingen, pensioenfondsen en verzekeraars op onder andere strategisch, actuarieel, fiscaal en juridisch gebied met betrekking tot pensioenen.
Voor het adviseren over en bemiddelen in financiële (pensioen-)producten beschikt onze pensioenpraktijk over een Wft-vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het register van de AFM is de vergunning opgenomen onder nummer 12040696. Voor meer informatie over deze advisering en bemiddeling is het Dienstverleningsdocument Pensioen beschikbaar.

Download

Pensioen voor het moderne werken

Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging. Hoewel het Nederlandse pensioenstelstel bekend staat als een van de betere in de wereld, komt het meer en meer onder druk te staan door demografische, sociale, economische en politieke ontwikkelingen.