Pensioenuitvoerders-organisaties

Bekijk deze pagina in: English

De wereld wordt met de dag complexer: governance, accounting rules, vergrijzing, compliancy, samengroeien van traditioneel gescheiden ‘zuilen’ als zorg, wonen en pensioen. De pensioenomgeving wordt ook internationaler, waarbij veel business vanuit HQ’s wordt verdeeld en wetten en afspraken van werkgevers ‘cross border’ zijn, en dynamischer, de tendensen veranderen sneller. Deze complexiteit vraagt om een brede aanpak en innovatieve oplossingen, en als gevolg daarvan neemt de vraag om strategisch advies toe.

Om te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen van premiebetalers, toezichthouders en de samenleving als geheel, is het noodzakelijk de effectiviteit van de pensioenuitvoering te verbeteren. De grote bedragen die met pensioenen zijn gemoeid, de financiële en operationele risico’s en de toename van de noodzakelijke investeringen in administratieve en andere systemen vereisen nauwkeurig strategisch beleid. In toenemende mate vragen cliënten bij het voorbereiden en uitzetten van strategisch beleid met betrekking tot pensioen ook juridisch advies.

De pensioenrechtadviseurs van PwC adviseren werkgevers, pensioenfondsen en verzekeraars in pensioenaangelegenheden en gaat daarbij niet de rol uit de weg om als projectmanager een team van pensioenspecialisten aan te sturen. Zij delen specifieke kennis met cliënten als het gaat om de vele informatie- en communicatieverplichtingen, alsmede de mogelijke stappen om tot een wijziging van een regeling te komen. Onze adviseurs zijn onafhankelijk en worden gedreven door de passie van het 'pensioenvak'. Deze passie vertaalt zich in een pragmatische en zo nodig innovatieve, cliëntgerichte aanpak, waarbij onze specialisten als partner als het ware deel uit gaan maken van de organisatie van haar cliënten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• statuten
• reglementen
• fiscale optimalisatie van pensioenregelingen
• overeenkomsten
• financierings- en verzekeringsovereenkomsten
• achtergestelde lening- due dilligence, overgang onderneming
• splitsing, dan wel fusie van pensioenfondsen
• risicoscan structuur pensioenfonds
• accounting verplichtingen in het kader van RJ271/IAS 19
• aanpassing regeling ter voorkoming van aanvullende RJ271 en IAS19-verplichtingen
• corporate governance voor pensioenfondsen
• Vpb-plicht pensioenfondsen
• grensoverschrijdende arbeid en pensioen
• levensloopregelingen
• pensioen als onderdeel van strategisch beleid
• due diligence en integratie van meerdere regelingen
• (voor-)overleg met de belastingdienst over fiscale kwalificatie pensioenregelingen
• Europese problematiek: pan-europese pensioenfondsen


Wat kunt u van PwC verwachten?
• Integratie juridisch én fiscaal
• Innovatief, blik op wijde pensioenomgeving
• Nadruk op advies, nauwelijks procederen
• Vertalen vanuit ‘de techniek’
• Een multidisciplinaire aanpak
• Kennis van buitenlandse pensioensystemen