Vermogensbeheer

Zorg dat u inzicht heeft in uw beleggingen en dat u ‘in control’ bent

Financiële markten laten zich niet eenvoudig voorspellen. Om de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen nemen is inzicht krijgen én grip houden op de verschillende spelers in de markt een uitdaging. Voor u als bestuurder van een pensioenfonds is het hierbij van belang dat u inzicht heeft bij elke stap die wordt gezet in de beleggingscyclus.

Vermogensbeheer Beleggingscyclus

Visie & strategie – het startpunt is om uw beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid helder te definiëren in lijn met de verplichtingen vanuit het fonds, uw ‘investment beliefs’ en de mogelijkheden die uw fonds heeft.

Beleid & organisatie – om uitvoering aan uw strategie te geven, is het van belang om een SMART en eenduidig beleggings- en risicobeleid te definiëren en de governance van uw vermogensbeheer hiermee in lijn te brengen.

Selectie, implementatie & transitie – na het vaststellen van het beleid en organisatie is het van belang te bepalen of u de juiste partij(en) gecontracteerd heeft om het beleggingsbeleid uit te voeren. Indien dit niet het geval is, is het verstandig om een passende partij (fiduciair manager of custodian) te selecteren zodat implementatie gebeurt op basis van een adequaat uitbestedingscontract en een beheerste transitie.

Monitoring – uw verantwoordelijkheid over het vermogensbeheer eindigt niet bij het aanstellen van een goede vermogensbeheerder. U zult zelf moeten aantonen dat u ‘in control’ bent en blijft over uw uitbestede vermogensbeheer. Hiervoor is het van belang dat u de juiste informatie verkrijgt en analyseert op diverse aspecten zowel op de uitbestedingsrelatie als op de beleggingen in relatie tot de genomen risico’s en doorbelaste kosten.

Evaluatie – ter verbetering van uw beleggingsbeleid en uw uitbestedingsrelatie is het van belang om goed en kritisch te evalueren. Verbetering vindt alleen plaats als aandachtspunten goed worden onderkent en meegenomen in een nieuw beleid of verbetering in de uitbesteding.

Zo kan PwC u helpen:

 1. Herijking beleggingsstrategie
  Wij kunnen het proces faciliteren om te komen tot een passende strategie en daarnaast inhoudelijk met u sparren om uw zelf geformuleerde strategie te challengen. Dit kunnen we doen aan de hand van diverse kaders als ‘best practices’, ‘fit for purpose ‘ (doelstellingen en uitgangspunten) en ‘fit for use’ (uitvoering in relatie tot de aanwezige governance).
 2. Inrichting beleggingsbeleid
  Wij kunnen u helpen in het adequaat beschrijven van uw beleid in een compleet beleggingsplan, dat in lijn is met uw risicobeleid.
 3. Onafhankelijke validatie/assurances
  U gebruikt een ALM studie / model waarmee o.a. uw beleggingsbeleid wordt vastgesteld, maar u heeft onvoldoende zicht op de juistheid van het model. Wij kunnen u meer zekerheid geven over het ALM proces en het model.
 4. Aanstelling fiduciair manager of custodian (inclusief implementatie en transitie)
  Wij kunnen u helpen als onafhankelijke partij met marktkennis en kunnen u begeleiden/ondersteunen in het maken van een passende keuze voor een fiduciair manager/custodian. Ook als u niet een andere partij aan wilt stellen, maar u wel wilt toetsen in de markt of de huidige partij nog steeds de best passende partij is kunnen wij u helpen met een assessment.
 5. Inzichtelijk maken dienstverlening vermogensbeheer
  U heeft onvoldoende zicht op de dienstverlening van uw vermogensbeheerder en wilt meer grip krijgen op de beleggingsrendementen, risico’s en kosten. Wij kunnen helpen bij het definiëren van informatievereisten om uw dienstverlening te kunnen monitoren. Daarnaast kunnen wij toetsen of de geleverde performance en risico-informatie daadwerkelijk juist en volledig is.
 6. Evaluatie vermogensbeheer
  Wij zijn een onafhankelijke partij en kunnen uw beleggingsbeleid en de relatie met uw vermogensbeheerder evalueren. Wij kunnen met behulp van onze integrale evaluatie (op het gebied van beleggingen, risico en uitbesteding) een goede spiegel voorhouden en mogelijkheden tot verbetering identificeren als basis voor een aangescherpt beleid. Deze evaluatie zal een strategisch karakter hebben ten opzichte van de doelstellingen en uitgangspunten van uw pensioenfonds.