Financieel toetsingskader pensioenfondsen

De voorwaarden aan de financiering van pensioenfondsen zijn uitgewerkt in het ‘besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen’. De doelstelling van het Financieel Toetsingskader (FTK) is gebaseerd op de bescherming van de pensioentoezegging van deelnemers in een pensioenfonds.

Het is noodzakelijk dat:

  • De financiële opzet van een pensioenfonds transparant is;
  • De pensioenverplichtingen een realistisch beeld geven;
  • De risico’s die het pensioenfonds loopt inzichtelijk zijn;
  • Dat er voldoende eigen vermogen (buffers) wordt aangehouden;
  • Dat er herstelplannen worden ingediend als het eigen vermogen te laag wordt.

Het FTK vereist eigen verantwoordelijkheid en vormt een toetsingsinstrument waarmee pensioenfondsen hun bedrijfsvoering en risicobeheer verantwoord kunnen invullen. Het FTK stelt eisen aan onder meer het niveau van de dekkingsgraad en het kunnen opvangen van een daling van de aandelenkoersen of een rentedaling.

Door de invoering van het FTK in combinatie met de recente turbulente ontwikkelingen op de financiële markten, is het van belang dat een pensioenfonds de aanwezige risico’s op de balans structureel tegen het licht houdt. Met name het renterisico is hierbij een belangrijke factor. Hebt u uw complete fonds goed ingericht?

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Hulp bij de toepassing van het FTK
  • Opstellen van herstelplannen en continuïteitsanalyses
  • Hulp bij het beoordelen en/of vormgeven van uw indexatiebeleid aan de hand van de voorschriften van de toeslagenmatrix