Publicaties

Pensioen vraagt om maatwerk

Een kwart van de huidige 65-minners heeft straks te weinig pensioen. Een aantal maatschappelijke trends zorgt ervoor dat het inkomen van de toekomstig gepensioneerden lager is dan van de huidige generatie.

Meer publicaties

Wim Koeleman

Pensions Leaders en Partner

Tel: +31 (0)88 792 63 40

E-mail