Visie

Diversiteit is prettiger werken

Sinds 2006 vormt Diversiteit een strategisch speerpunt van PwC. Het doel is het creëren van een inclusieve cultuur waar professionals worden geselecteerd en ingezet op basis van hun diverse kwaliteiten én talenten.

De missie van ons diversiteitsbeleid luidt dan ook: “Het creëren van een inclusieve cultuur, een cultuur waarin alle medewerkers worden betrokken en zich betrokken voelen door optimaal gebruik en ontplooiing van uiteenlopende kwaliteiten.”

Het samenbrengen van talenten met een verschillende culturele achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid enzovoorts is de ‘makkelijkste’ stap richting een inclusieve cultuur. De echte uitdaging is het vervolgens (h)erkennen, waarderen en inzetten van de diverse kwaliteiten en talenten. Het gaat uiteindelijk niet om mannen óf vrouwen, óf allochtonen, maar om het creëren van diverse teams die gebruikmaken van ieders unieke kwaliteiten en deze op succesvolle wijze inzetten voor onze klanten om zo te komen tot een high performing team.