Transparantieverslag

Welkom bij ons Transparantieverslag 2015-2016. Hierin legt de directie van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. verantwoording af aan de maatschappij, beroepsgenoten, belangenbehartigers, aandeelhouders, regelgevers, toezichthouders en anderen met belangstelling voor de accountantspraktijk van PwC. De wijze waarop wij het publieke belang van onze kerntaak ‘de accountantscontrole’ waarborgen, staat in dit verslag centraal.

 • 9%

  In vergelijking met FY15 hebben we 9% meer uren besteed aan controle-opdrachten.

 • 104

  Onze formatie is gegroeid met 104 fte.

 • 110

  We hebben onze tussentijdse reviews verdrievoudigd naar 110 reviews.

 • 7%

  Het gemiddeld aantal trainingsuren per fte is gestegen met 7%.

De ingezette transformatie naar een door onze purpose geleide en waarden gedreven organisatie, het verder versterken van onze op kwaliteit gerichte organisatie en het stimuleren van innovatie die bijdraagt aan het optimaal leveren van onze huidige en relevante nieuwe diensten, stonden in 2015-2016 centraal.

De nadruk lag op cultuur en gedrag, het vergroten van vaktechnische kennis en het versterken van ons leer- en aanpassingsvermogen. Ons veranderprogramma de ‘Assurance journey’ vormt de motor van deze transformatie.

Het uitvoeren van dit veranderprogramma, inclusief het doorvoeren van ons verbeterprogramma, viel samen met de effecten van de kantoorroulatie. Dat zorgde voor zowel extra tijdsinvesteringen in generieke kwaliteitsverbeteringen als extra werkzaamheden bij bestaande controleklanten en tijdsinvesteringen in een groot aantal eerstejaarscontroles.

In 2015-2016 is veel energie en aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de uitvoering en vastlegging van controles. Op een na alle verbetermaatregelen uit het sectorrapport ‘In het publiek belang’ zijn doorgevoerd. De inzet van ervaren accountants en IT-specialisten bij controleopdrachten hebben we verhoogd. We hebben negen procent meer uren besteed aan onze controle-opdrachten en onze tussentijdse reviews verdrievoudigd naar 110 reviews. De leeromgeving is versterkt en er zijn per fte gemiddeld zeven procent meer uren besteed aan training en opleiding. Onze formatie is gegroeid met 104 fte.

We hebben afgelopen boekjaar belangrijke stappen op de ‘Assurance journey’ gezet. Onze reis is echter geen lichtknopje dat je aan of uit kunt schakelen. Interne reviews laten zien dat we nog tijd nodig hebben. Bovendien blijven de verwachtingen van onze stakeholders constant in beweging.

Onze reis richt zich dan ook niet op een specifiek eindpunt, maar op het realiseren van een lerende organisatie die beter in staat is bij te dragen aan vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen; onze purpose.

Bring the journey to life
Delen

'Onze purpose is het logische kompas op onze reis'

Inbreken zonder iets te stelen

Onze purpose vormt ook de leidraad voor groei en innovaties. Wouter Otterspeer en zijn collega’s van het ethical hacking team van Risk Assurance testen systemen van kritische infrastructuur, zoals treinen, zeesluizen en energiecentrales. Niet met kwade bedoelingen, maar om organisaties weerbaarder te maken voor cyberaanvallen

loading-player

Playback of this video is not currently available

Delen

Contact

Meint Waterlander
Woordvoerder
Tel: +31 (0)88 792 70 00
E-mailadres

Volg ons